Bakalářský seminář 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206BKS1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

David MÍREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David MÍREK

Obsah

Osnova:

Studenti se seznámí s se základy psaní odborného textu, metodiky výzkumu a výběru tématu,definice. výzkumných otázek.

Diskuse nad rozpracovanými tezemi studentů, rozbor aktuální problematiky, prezentace výstupu zimního semestru, který slouží jako materiál k využití v bakalářské práci.

Výsledky učení

Cílem studia je tvořivý přístup a reflexe dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při precizaci volby tématu, sestavení časového plánu zpracování bakalářské práce. Pedagogové pomáhají při výběru pramenů, literatury, způsobů zpracování získaných materiálů a jejich třídění na základě domluvy s vedoucím práce studenta. Pomáhají při korekcích zadání práce a finalizaci tématu.

  1. Studenti si osvojí organizační a komunikační dovednosti potřebné při přípravě vlastní práce.
  2. Studenti se budou orientovat v základních pravidlech, metodách, normách citací, práce. s citačními. manažery a způsobech práce s odbornou literaturou a prameny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou udělovány na základě splnění 70% účasti na seminářích a zpracování a prezentace zadaných úkolů.

Webová stránka předmětu

http://www.citace.com

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R310
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MÍREK D.
10:30–12:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:30–12:00 David MÍREK Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů