Bakalářský seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206BKS1 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

David MÍREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David MÍREK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je tvořivý přístup a reflexe dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při precizaci volby tématu, sestavení časového plánu zpracování bakalářské práce. Pedagogové pomáhají při výběru pramenů, literatury, způsobů zpracování získaných materiálů a jejich třídění na základě domluvy s vedoucím práce studenta. Pomáhají při korekcích zadání práce a finalizaci tématu.

  1. Studenti si osvojí organizační a komunikační dovednosti potřebné při přípravě vlastní práce.
  2. Studenti se budou orientovat v základních pravidlech, metodách, normách citací a způsobech práce s odbornou literaturou a prameny.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osnova:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou udělovány na základě splnění 70% účasti na seminářích a zpracování a prezentace zadaných úkolů.

Webová stránka předmětu

http://www.citace.com

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů