Bakalářský seminář 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206BKS2 Z 2 1T česky letní

Garant předmětu

Doubravka SVOBODOVÁ, Denisa VÁCLAVOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Doubravka SVOBODOVÁ, Denisa VÁCLAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je tvořivý přístup a reflexe dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při zpracování zvoleného tématu bakalářské diplomové práce. Při průběžných individuálních i hormadných konzultacích pedagogové daného předmětu pomáhají k dosažení cílů stanovených v tomto semestru.

Forma studia

Vypracování „předdiplomní“ seminární práce v definovaném rozsahu, její prezentace a obhajoba zpracovatele v rámci semináře. Aktivní účast při oponentuře prezentovaných prací ostatních studentů předmětu. Studenti na základě prezentované práce v diskusi s pedagogy hledají optimální řešení mapovaných problémů v návaznosti na vlastní zkušenosti a vědomosti.

Předpoklady a další požadavky

Účast na seminářích k teorii a praxi oboru (bakalářský) 1 206SBC1.

Obsah kurzu

Výuka probíhá formou společných seminářů, během kterých jsou rozebírána jednotlivá témata „předdiplomních“ seminárních prací. Studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy.

Doporučená nebo povinná literatura

Bing, Rudolf: 5000 večerů v opeře. Editio Supparphon, Praha 1988.

Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech. (Ed.: Vladimír Just) Divadelní ústav, Praha 1995.

Drucker, Peter: řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Management Press, Praha 1993.

Gregorini, Bedřich: Realizace dramaturgického plánu v divadle. (skripta) SPN, Praha 1990.

Kotler, Philip: Marketing. Management. Victoria Publishing, Praha 1993 a další vydání.

Nekolný, Bohumil: Česká kultura v roce 2000. Barrister & Principal, Brno 2000.

Vodáček, Leo - Vodáčková, Olga: Management. Teorie a praxe v informační společnosti. Management Press, Praha 2003.

DISK

SAD

Edice BOX

Srstka, J. Autorské právo v divadle

Hora, Jakub: Veřejnoprávní instituce. MP na KP DAMU, 2001.

Hrubý, Michal: Robert Wilson v českém divadle. MP na KP DAMU, 2002.

Chloupek, Vojtěch: Právní vztah zastupovaného autora a jeho kolektivního správce. BP na KP DAMU, 2001.

Kučerová, Tereza: Problematika exportu divadelního produktu. BP na KP DAMU, 2003.

Matvijová, Lea: Vytvoření divadelně - vzdělávacího programu podporujícího komunikaci mezi veřejností a divadlem a jeho aplikace na činnost Švandova divadla v Praze. MP na KP DAMU, 2003.

Němcová, Karolína: Práva výkonných umělců v divadelní praxi. MP na KP DAMU, 2000.

odměňování umělců. BP na KP DAMU, 1998.

Sulženko, Jiří: Mezinárodní síť nezávislých kulturních center TransEuropeHalles. BP na KP DAMU, 2003.

Václavová, Denisa: Site-specific divadelní projekty. BP na KP DAMU, 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích (minimálně 75% účast, zpracování a prezentace „předdiplomní“ seminární práce, aktivita na seminářích).

Webová stránka předmětu

http://www.citace.com

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
SVOBODOVÁ D.
VÁCLAVOVÁ D.

13:00–14:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:00–14:30 Doubravka SVOBODOVÁ
Denisa VÁCLAVOVÁ
Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů