Kultura sociální komunikace I. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KUA1 Z 1 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle předmětu:

  1. Student se orientuje v základních pojmech a strukturách sociální komunikace.
  2. Student zná podstatné psychologické aspekty komunikování.
  3. Student je schopen analýzy neverbálních i verbálních komunikačních prostředků veřejně působících osobností v souvislostech.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Témata výuky:

  1. Základní pojmové struktury předmětu.
  2. Znakový systém – vývoj, podoby.
  3. Komunikační proces – vývoj, formování, funkce, motivace, souvislosti, specifika.
  4. Komunikační prostředky.
  5. Mluvený projev – civilní, hovorový, odborný.
  6. Formální a obsahová analýza verbálního i neverbálního projevu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění předmětu je podmíněno 80% docházkou a vypracováním seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů