Kultura sociální komunikace II. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SKB1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Orientace a kultivace v oblasti sociální komunikace mluvené i psané.

Forma studia

Kombinace přednášky, semináře a praktické výuky, analýzy mediálních ukázek.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analýzy, sebereflexe a reflexe.

Obsah kurzu

Struktury projevu, referátu, dalších písemných forem.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Portál, Praha, 2000

Le Bon, G.: Psychologie davu, Praha, 1994

Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda, Praha, 1988

Khan-Panni, P.: Mluvte k věci, Era, Brno, 2002

Kraus, J.: Rétorika v dějinách jazykové komunikace, Academia, Praha, 1981

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce a její odborné hodnocení s osobní účastí.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost
()
VOSTÁRKOVÁ I.
09:00–10:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Ivana VOSTÁRKOVÁ
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů