Kultura sociální komunikace II. 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SKB2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Individuální práce s konkrétním textem, tématem.

Forma studia

Individuální i skupinová analýza a příprava textů, témat, individuální výuka prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Písemná seminární práce - sebereflexe.

Obsah kurzu

Individuální práce s textem, tématem, osvojování si dovedností, odstraňování nedostatků.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Portál, Praha, 2000

Le Bon, G.: Psychologie davu, Praha, 1994

Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda, Praha, 1988

Khan-Panni, P.: Mluvte k věci, Era, Brno, 2002

Kraus, J.: Rétorika v dějinách jazykové komunikace, Academia, Praha, 1981

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

prezentace (70% účast),

aktivita na cvičeních, seminářích,

vypracování semestrální práce.

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích, individuální práce a vypracování seminární práce- sebereflexe s osobním hodnocením.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů