Technické podmínky provozování divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206TPD1 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VESELÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obsah výuky je zaměřen na potřeby managementu divadel:

  1. Seznámit posluchače s technickými a bezpečnostními požadavky na stavby a další prostory pro divadlo.
  2. Seznámit posluchače s technickými a bezpečnostními požadavky na technická zařízení pro provozování divadla (zejména jevištní technologie).
  3. Seznámit posluchače s technickými a bezpečnostními požadavky na výrobní divadelní provozy.
  4. Seznámit posluchače s principy a požadavky na PO a BOZP v divadelním provozu.

Forma studia

  1. Výuka je vedena formou přednášek – seminářů s odborníky na dané oblasti (revizní technici, osoby odborně způsobilé).
  2. Součástí výuky bude i množství konkrétních ukázkových materiálů.
  3. Exkurze do konkrétních divadelních provozů se zaměřením na podmínky provozování.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti divadelních techologií a divadelního a výrobního provozu.

Obsah kurzu

Osnova:

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 174/2001 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

NV 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky OZP

NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů

Vyhl. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhl. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních

Vyhl. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhl. 19/1978 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhl. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

NV 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška MV 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří

ČSN 91 8112 – Jevištní technologická zařízení

ČSN 73 0831 – Shromažďovací prostory

ČSN 73 5241 – Názvosloví pro kulturní objekty s hledištěm

...další normy

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška z probrané látky.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R310
Učebna R310 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
VESELÝ J.
15:30–17:00
(přednášková par. 1)
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
VESELÝ J.
15:30–17:00
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:30–17:00 Jan VESELÝ Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1
Čt 15:30–17:00 Jan VESELÝ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů