Umělecká kritika

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207UMK0 zápočet 1 česky zimní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK

Obsah

Předmět je koncipován jako diskusní seminář s významnými představitelkami a představiteli umělecké kritiky z různých oblastí současného umění (literatura, film, výtvarné umění, hudba, kulturní publicistika). Předmět má posluchačstvo seznámit se základními proměnami, jimiž umělecká kritika prošla v různých, tj. primárně nedivadelních, oblastech v posledním období prošla a jaká témata aktuálně řeší. V rámci předmětu se zaměříme na tematickou i žánrovou podobu kritického psaní o umění, jež má studentkám a studentům sloužit především jako inspirace pro rozvoj vlastního autorství při psaní o divadle.

Výsledky učení

Studentky a studenti se seznámí s proměnami a podobami umělecké kritiky, s jakými je tento obor aktuálně konfrontován v různých oblastech umělecké tvorby v České republice.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 80% účast na hodinách (40 % klasifikace), aktivní účast na hodinách (60 % klasifikace).

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S202
Zasedací místnost

(Karlova 26, Praha 1)
JIŘÍK J.
17:00–19:00
(paralelka 1)
Termíny: 25.10., 15.11., 22.11., 13.12. a 20.12.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 17:00–19:00 Jan JIŘÍK Zasedací místnost
Karlova 26, Praha 1
Termíny: 25.10., 15.11., 22.11., 13.12. a 20.12. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů