Workshop I. 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207WSA2 Z 2 3 D anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Umožnit studentům intenzivní pracovní setkání s významnou osobností (zahraniční divadelní teoretik či historik, divadelní kritik/pedagog atd.), seznámení se současnými pedagogickými i vědeckými trendy na pracovištích v České republice i v zahraničí.

Forma studia

Konkrétní způsob uskutečnění záleží na oboru a zaměření pedagoga (nejčastěji jde o přednášku spojenou se seminářem, seminář s využitím projekce, cvičení, společné či individuální návštěvy divadelních představení atd.).

Předpoklady a další požadavky

Při hostování zahraničního pedgoga je nutná znalost angličtiny (A2) či jiného cizího jazyka (s ohledem na možnosti tlumočení workshopu); dále požadováno splnění předběžných úkolů zadávaných pro každý workshop většinou nejméně s třítýdenním předstihem (literatura, návštěva divadelních inscenací, zpracování určitého tématu, cílená rešerše).

Obsah kurzu

Workshop je vypisován pro příslušný semestr na základě plánů katedry, dle eventuálního harmonogramu hostování domácích či zahraničních odborníků. Katedra určuje, pro které ročníky je workshop povinný a pro které volitelný.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou zadávány s ohledem na konkrétní téma workshopu a dle doporučení hostujícího pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

100% aktivní účast na workshopu, splnění předběžných úkolů, aktivní zapojení do práce a do diskuse, eventuálně písemná práce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů