Module - Mentoring Agnes Godard

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MMAG zápočet 1 anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Individuální mentoringová dílna pod vedením kameramanky Agnes Godard (https://m.imdb.com/name/nm0323707).

Dílna bude probíhat indivuduálně, studenti si níže vyberou vyhovující časové okno. Očekává se kolegiální dohoda s ostatními studenty. V případě většího zájmu budou muset být upřednostněny projekty dle zvážení vedoucího katedry prof. Brabce.

Každý přihlášený student bude mít příležitost během jedné hodiny prezentovat svůj projekt v různé fázi produkce a získat zpětnou vazbu a komentář od Agnes Godard. Mentoringová dílna je primárně zaměřena na studenty katedry kamery, ale je vhodné přizvat i své spolupracovníky dle vlastního uvážení a časových možností (kredity budou řešeny individuálně přes studijní oddělení). Vlastní setkání bude probíhat v komorních podmínkách v kinosále s možností projekce na plátno.

V případě nejasností prosím o kontakt na 777 119 845, ondrej.belica@nyla.cz

12.12. 9:30h - 16:30h - Kino 35 (Kinosál Francouzského institutu v Praze, Štěpánská 35, Praha 1)

Časová okna:

1) 9:30h -10:30h

2) 10:45h – 11:45h

3) 13:00 - 14:00

4) 14:15 - 15:15

5) 15:30 - 16:30

Výsledky učení

Zpětná vazba na konkrétní projekt, sebereflexe vlastní tvorby, seznámení se s kameramankou Agnes Godard.

Předpoklady a další požadavky

Student si připraví vhodnou prezentaci konkrétního projektu (powepoint, moodboard, hrubý střih apod.) a zváží vhodné otázky ke konzultaci. Název a druh projektu oznámí bez časového prodlení mailem Ondřejovi Belicovi a prof. Brabcovi. Veškeré materiály nahraje do adekvátní sdílené složky myairbridge (https://mab.to/fBcOVi0QC4ipf/eu1) do neděle 10/12/23.

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, příprava a včasné odevzdání prezentace

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů