Anidok 2. ročníku KAT

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305CAA zápočet 3 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Jiří KONEČNÝ, Marek NOVÁK, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Petr OUKROPEC, Michal REITLER, Ondřej ZIMA

Obsah

Student produkce zajišťuje celkovou realizaci praktického cvičení (audiovizuální dílo, dále jen AVD) od developmentu až po uzavření ve Studiu FAMU a to dle platných vnitřních předpisů FAMU.

Student se na začátku akademického roku seznámí s aktuálním hamonogramem tvorby praktického cvičení a s výrobními parametry (tzv. Bílá kniha - viz web famu, sekce Studio FAMU) a dalšími pravidly výroby, kterými se musí řídit.

Anidok 2. ročníku KAT (Katedra animované tvorby) má následující parametry:

doporučený ročník studia: 2.

termín realizace: únor - srpen

technologie: digitální fotoaparát, počítač

čistá metráž/stopáž: 4 – 10 minut

počet natáčecích dní: kreslený, 3D/2D film: podle kapacity KAT; stopmotion film: 4 měsíce natáčení

Student je povinen průběh praktického cvičení konzultovat se svým vedoucím dílny a neprodleně upozornit na vzniklé komplikace, které by bránily dané praktické cvičení dle zadaných parametrů (včetně harmonogramu realizace) ukončit.

Student je povinen se účastnit veškerých porad či konzultací souvisejících s výrobou cvičení (prezentace a pitchingy, předrealizační porady, realizační porady, postproduční porady apod.).

Student se nesmí podílet na tvorbě AVD pokud by rozsah práce na praktickém cvičení bránil v plnění dalších studijních povinností.

Výsledky učení

Cíle praktického cvičení:

-student si během procesu výroby AVD ověří své teoretické znalosti

-aplikuje své teoretické znalostí v praxi

-naučí se spolupracovat při tvorbě AVD se studenty ostatních oborů

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

---

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro udělení hodnocení (kreditových bodů) za realizaci praktického cvičení je jeho kompletní dokončení, které je potvrzeno ředitelem (nebo jeho pověřeným zástupcem) ze Studia FAMU a předáním veškeré dokumentace k příslušnému praktickému cvičení. Dokumentace obsahuje zejména:

●Všechny typy smluv nutné pro dané praktické cvičení (autoři, studenti, účinkující, koprodukční smlouvy, sponzoři, hudba/skladatel ap.)

●Námět, synopse, literární a technický scénář, případně i storyboard

●Aproximativní rozpočet

●Výrobní list a zápis z realizační porady

●Výrobní a natáčení plán

●Denní dispozice

●Denní zprávy

●Hudební sestava

●Závěrečné vyúčtování

●Závěrečná výrobní zpráva

●Fotografie z natáčení, fotosky

●Titulková listina

●Dialogová listina v českém i anglickém jazyce

Poznámka

---

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů