Tvorba - kultura - dialogy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305TKD1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Aleš DANIELIS, Jitka KOTRLOVÁ, Marek NOVÁK

Obsah

Předmět je zaměřen soustředěné společné projekce, divadelní představení či výstavy, doprovázené řízenou diskuzí reflektující dílo. Studenti se během hodin seznámí s různými způsoby uvažování o audiovizuálním/uměleckém díle. Obsah předmětu je sestaven tak, aby pokryl co nejširší spektrum oboru – od ryze komerčního obsahu, přes art house a festivalové trendy, až po experimentální formy. Součástí diskuzí budou nejen reflexe samotného díla, ale i uvažování nad marketingovou a distribuční strategií k zvolenému tématu.

V rámci předmětu je potřeba v některých případech společně navštívit divadelní představení či výstavy, které se odehrávají mimo prostory školy. Do přednášek budou zváni vybraní hosté, kteří rozšíří konkrétní vhled na umělecké dílo v rámci moderované diskuze.

Předmět je vyučován pro studenty všech ročníků, slouží k rozvoji kritického producentského myšlení. Je proto doporučen studentům magisterského programu a zájemcům o magisterské studium na KP. Jeho cílem je poskytnout studentům všech ročníků prostor pro seznámení a profesní dialog.

Výsledky učení

Prohloubení divácké reflexe filmu a dalších kulturních děl a produktů.

Seznámení s možnostmi analýzy audivizuálního díla.

Rozšíření povědomí o filmu, audiovizi a jejich kulturních souvislostech.

Prohloubení schopnosti vést dialog o uměleckém díle a o kulturním produktu.

Předpoklady a další požadavky

V odůvodněném případě se některá z hodin může konat i mimo rozvrhový čas (návštěva kulturní instituce), vždy ale tak, aby nenarušila jinou výuku KP.

Literatura

James Monaco. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004.

David Bordwell - Kristin Thompson. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: NAMU 2011/2022.

Radomír D. Kokeš. Rozbor filmu. Brno: MUNI Press 2015. Online: https://www.academia.edu/39632126/Koke%C5%A1_Radom%C3%ADr_D_ROZBOR_FILMU_2015_cel%C3%A1_kniha_PDF_

Radomír D. Kokeš. Světy na pokračování. ROzbor možností seriálového vyprávění. Praha: Akropois 2016.

Douglasovy poznámky. Blog filmového teoretirka a kritika Radomíra D. Kokeše. http://douglaskokes.blogspot.com/

Film a doba (online verze časopisu). https://filmadoba.eu/

Cinepur (online verze časopisu). http://cinepur.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Účast min. 75 %.

Aktivita v diskuzích.

Další úkoly nebudou vyžadovány.

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
CZESANY DVOŘÁKOVÁ T.
19:00–21:25
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 19:00–21:25 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů