Game art a artové hry

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
312GAAH zkouška 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena BENDOVÁ

Obsah

Přednáška se zaměří na průzkum proudu výtvarného umění zvaného jako tzv. “game art”, jehož hlavní rozkvět probíhal v druhé polovině 90. let, a na proud tzv. “artových her” (art games) a experimentálních her, který se v rámci nezávislé herní scény ustanovil po roce 2005.

I. Artové a experimentální hry – historický, kulturní a ekonomický kontext

Cca 2-3 přednášky věnované mj. historii vzniku artových a experimentálních her a jejich obecné charakterizaci, odlišnosti či průniku s konceptem her nezávislých, politických, seriózních apod. „Artovost“ na základě a) specifického typu produkce a distribuce, b) na základě charakteru díla samotného a zážitku, který přináší, c) na základě pragmatické shody v kritickém/hráčském diskurzu. Vazby na dějiny výtvarného umění (surrealismus, dada, Fluxus).

II. Game art

Cca 2-3 přednášky zaměřené na charakterizaci hlavních rysů, tvůrců a typů tvorby rozdělené podle použitého média (od modů přes performance, instalace v galeriích, fotografie, malby, videa až po počítačové hry).

Mezi představovanými tvůrci budou pravděpodobně někteří z těchto: JODI, Cory Arcangel, Eddo Stern, Retroyou, Brody Condon, Phil Solomon, Chris Reilly, Joseph DeLappe, Anne-Marie Schleiner, John Haddock, Claire Hentschker, Tha Ltd., Carlos Martorell, David Blandy, Chloé Desmoineaux, Alan Butler, COLL.EO, Angela Washko, Pippin Barr, Brent Watanabe, ORLAN, Aaron Curry, Tomasz Wlaszlak, Simon Hutchinson, Lawrence Lek, Feng Mengbo.

III. Artové a experimentální hry

Cca 7 přednášek rozdělených podle hlavních tematických a formálních proudů:

  1. surrealistické + komediální hry
  2. politické + seriózní
  3. narativní
  4. sebereflexivní
  5. explorativní + audiovizuální herní prostory
  6. herní hračky a objekty
  7. výtvarné a konceptuální

Mezi představovanými tvůrci a/nebo studii budou pravděpodobně někteří z těchto: Jaron Lanier, Nathalie Bookchin, Ron Humble, Pietri Purho, Jason Rohrer, Jenova Chen, Cactus, Vectorpark, Tale of Tales, Anna Anthropy, Terry Cavanagh, Molleindustria, Tracy Fullerton, Edmund McMillen, Nifflas, Mattie Brice, Blendo Games, Michael Brough, Lucas Pope, Nathalie Lawhead, Ed Key, David Kanaga, Davey Wreden, Jack King-Spooner, Etter Studio, David O´Reilly, Lena LW, Bennet Foddy, thecatamites, Christoph Frey, Seufz, Zach Gage.

Výsledky učení

Cílem kurzu je představit studentům proud artových a experimentálních počítačových her, stejně jako tzv. game art, což je proud v rámci výtvarného umění spojený s herní estetikou. Studující budou seznámeni s historií těchto oblastí, s jejich dosavadním teoretickým a kritickým promýšlením a s vybranými hlavními tvůrci a díly. Součástí kurzu budou také diskuse nad některými z probíraných her.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Doporučená literatura:

Knihy:

Anthropy, Anna. Rise of the Videogame Zinisters: How Freaks, Normals, Amateurs, Artists, Dreamers, Drop-outs, Queers, Housewives, and People Like You are Taking Back an Art Form. Seven Stories Press, 2012.

Bittanti, Matteo. Gamescenes: Art in the Age of Videogames. Milan: Johan and Levi Editore, 2009.

Clarke, Andy – Mitchell, Grethe (eds.). Videogames and Art. Bristol: Intellect, 2007.

Clarke, M. J. - Wang, Cynthia (eds.). Indie Games in the Digital Age. Bloomsbury, 2020.

Consalvo, Mia – Paul, Christopher A. Real Games: What´s Legitimate and What´s Not in Contemporary Videogames. MIT Press, 2019.

Flanagan, Mary. Critical Play: Radical Game Design. Cambridge – London: The MIT Press, 2009.

Getsy, David J. (ed.). From Diversion to Subversion: Games, Play, and Twentieth-Century Art. University Park: Penn State University Press, 2011.

Grey. Kishonna L. Woke Gaming: Digital Challenges to Opression and Social Injustice. University of Washington Press, 2018.

Jansson, Mathias: Everything I Shoot Is Art. Brescia: Link Editions, 2012.

Juul, Jesper. Handmade Pixels: Independent Video Games and the Quest for Authenticity. MIT Press, 2019.

Kwastek, Katja. Aesthetics of Interaction in Digital Art. Cambridge: The MIT Press, 2013.

Lohmeyer, Eddie. Unstable Aesthetics: Game Engines and the Strangeness of Modding. Bloomsbury, 2021.

Ruberg, Bonnie. The Queer Games Avant-garde: How LGBTQ Game Makers are Reimagining the Medium of Video Games. Duke University, 2020.

Ruffino, Paolo. Independent Videogames: Cultures, Networks, Techniques and Politics. Routledge, 2020.

Sharp, John. Works of Game: On the Aesthetics of Games and Art. Cambridge – London: The MIT Press, 2015.

Schrank, Brian. Avant-garde Videogames: Playing with Technoculture. Cambridge: The MIT Press, 2014.

Stott, Tim. Play and Participation in Contemporary Arts Practices. New York: Routledge, 2015.

Quaranta, Domenico (ed.). How to play Eddo Stern? Basel: Link Editions, 2017.

Články:

Jahn-Sudman, Andreas. Innovation NOT Opposition: The Logic of Distinction of Independent Games. Eludamos, 2008, č. 1. Online dostupné z: https://www.eludamos.org/index.php/eludamos/article/view/24/45

Lipkin, Nadav. Examining Indie’s Independence: The Meaning of “Indie” Games, the Politics of Production, and Mainstream Co-optation. Loading, 2013, č. 11. Dostupné online z: https://journals.sfu.ca/loading/index.php/loading/article/view/122.

Parker, Felan. An Artworld for Art Games. Loading, 2013, č. 11. Online dostupné z: https://journals.sfu.ca/loading/index.php/loading/article/view/119.

Parker, Felan - Jenson, Jennifer. Canadian Indie Games Between the Global and the Local. Canadian Journal of Communication, 2017, č. 5. Online dostupné z: https://cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/3229.

Parker, Felan. Indie Game Studies Year Eleven. DIGRA 2013. Online dostupné zde: http://www.digra.org/digital-library/publications/indie-game-studies-year-eleven/.

Perks, Mathew et al. Autonomy, Integration, and the Work of Cultural Intermediation in Indie Games. Media Industries, 2019. Online dostupné z: https://quod.lib.umich.edu/m/mij/15031809.0006.202/--autonomy-integration-and-the-work-of-cultural-intermediation?rgn=main;view=fulltext.

Ruffino, Paolo. Narratives of Independent production in video games culture. Loading, 2013, č. 11. Online dostupné z: https://journals.sfu.ca/loading/index.php/loading/article/view/120.

Whitson, Jennifer - Simon, Bart - Parker, Felan. The Missing Producer: Rethinking indie cultural production in terms of entrepreneurship, relational labour, and sustainability. European Journal of Cultural Studies, 2021, č. 2. Online dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367549418810082.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení atestace je odevzdání seminární práce o rozsahu 4 normostrany (analýza konkrétního díla či tvorby jednoho tvůrce anebo obecnější studie fenoménu artových her a game artu) a aktivní účast na diskusích v hodinách.

Poznámka

Kurz se neodehrává v budově FAMU na Smetanově nábřeží, ale v učebně katedry herního designu v Klimentské ulici (vedle Studia FAMU), zapsaní studenti obdrží info o vstupu skrze email.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost HD-1
Učebna HD-1

(Klimentská ulice)
BENDOVÁ H.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:35 Helena BENDOVÁ Učebna HD-1
Klimentská ulice
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů