Folk Dance in Space and Time - Seminar 2

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107LTS2 credit 2 2 seminar hours (45 min) of instruction per week, 29 to 39 hours of self-study Czech summer

Subject guarantor

Daniela STAVĚLOVÁ

Name of lecturer(s)

Daniela STAVĚLOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Pivotal dance types recording domestically in the 19th century presenting the cultural dance range which marks and is befitting to the historical context. The instruction aim is, based on dance notation in classical collections, to trace the folkdance repertoire in its changes in space and time. This covers the interpretation of dance notation, and understanding of the foundations of individual dance types and the nature of its variation.

Mode of study

Classes

Prerequisites and co-requisites

Dance experience, knowledge of Czech Folkdance.

Course contents

The course aim is to provides students with an idea of the changes in folkdance in relation to period and geography. As well, to introduce basic source material for the study of Czech folkdance (collections of folkdance) and learn to work with them (reconstruction dance from notation). Instruction combines theory study with dance experience. In the first semester the main content are dance reels as an example of rotating dance, three-beat dances (minet, sousedska). These are researched from the viewpoint of changes over time, variation in movement material, meter and number and groups of dancers.

Recommended or required reading

Required literature:

Sbírky lidových písní a tanců (jejich předmluva, uspořádání, rozsah, členění):

K.J.Erben: Prostonárodní české písně a říkadla. Praha 1862-4.

J.Vycpálek: České tance. Praha 1921.

Č.Holas: České národní písně a tance. Praha 1908-10.

K.V.Adámek: Tance lidové v okresu hlineckém. Český lid 6-13, 1897-1904.

J.Zemánek: Tance našich okresů. Chrudimsko-Nasavrcko III. Chrudim 1911.

Z.Jelínková: Točivé tance. Gottwaldov 1959.

Zídková, Petra: Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. IPOS ARTAMA: Praha 2003.

Recommended literature:

Národopisný sborník okresu hořického. Hořice 1895. Zde A.Rublič: Písně a taneční popěvky na Hořicku, s. 386-400. J.N.Hynek: Národní tance na Hořicku, s.412-417.

J.Jindřich: Chodský zpěvník. Praha 1951-54.

J.Michal a kol.: Písně tance z Hradecka. Hradec Králové 1959.

F.Suchý: Lidové písně a tance z Polabí na Královéměstecku. Praha 1955.

P.Krejčí: Pojizerské a Podještědské písně a tance. Liberec 1963.

P.Krejčí: Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. Hradec Králové 1984.

Jihočeské tance. Díl I., II. České Budějovice 1979.

H.Laudová: Úvaha nad katalogem názvů lidových tanců. Český lid 54, 1969, s.233-236.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on: activity in class and interpretation of reconstructed dances.

Note

In the 2010/2011 academic year this course is not scheduled.

Schedule for winter semester 2022/2023:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2022/2023:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans