Print study plan

Study plan Dance Theory (MA) - from 2022/23

Study programme: Dance Theory
Dance Department
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107KS* Critical Seminar
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
107PRDP* Graduate Preparatory Work
Z-5-1ST
Z-5-1ST
Z-15-1ST
Z-15-1ST
40
107STV* Choreology Seminar
Z-3-1ST
Z-3-1ST
Z-3-1ST
Z-3-1ST
12
107STA* Dance Sociology
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TPR* Dance after 1945
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TA* Anthropolgy of Dance
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TE* Dance Aesthetics
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107ZM* Basics of Dance Management
Z-3-2ST
Z-3-2ST
6
Minimal number of credits 92
Compulsory optional subjects
107TVMGPVTV Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník In this group you have to obtain at least 6 credits
6
107TVMGPVDTB Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník In this group you have to obtain at least 6 credits
6
Minimal number of credits 12
Optional subjects
100MODHAMU Modules for HAMU
0
107TVPM Taneční věda - pedagogické minimum
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 104
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 16
Total number of credits 120
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník [107TVMGPVDTB]

Student volí z této skupiny ve 2. ročníku.

① Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník [107TVMGPVTV]

Student volí z této skupiny ve 2. ročníku.

④ Taneční věda - pedagogické minimum [107TVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Graduate Preparatory Work 1 (107PRDP1) BS Diploma thesis
Graduate Preparatory Work 2 (107PRDP2) BS Diploma thesis
Graduate Preparatory Work 3 (107PRDP3) BS Diploma thesis
Graduate Preparatory Work 4 (107PRDP4) BS Diploma thesis
Anthropolgy of Dance 1 (107TA1) BS (S107STVMG)
Anthropolgy of Dance 2 (107TA2) BS
Basics of Dance Management 1 (107ZM1) BS
Basics of Dance Management 2 (107ZM2) BS
Choreology Seminar 1 (107STV1) BS
Choreology Seminar 2 (107STV2) BS
Choreology Seminar 3 (107STV3) BS
Choreology Seminar 4 (107STV4) BS
Dance Aesthetics 1 (107TE1) BS
Dance Aesthetics 2 (107TE2) BS
Dance in Religion and Philosophy 1 (107TNF1) BS
Dance in Religion and Philosophy 2 (107TNF2) BS
Dance Sociology 1 (107STA1) BS
Dance Sociology 2 (107STA2) BS
Interpretation and Analysis of Folk Dance Recordings 1 (107ZALT1) BS
Interpretation and Analysis of Folk Dance Recordings 2 (107ZALT2) BS
New Contexts of Folk Dance Culture and Folklorism 1 (107NKLT1) BS
New Contexts of Folk Dance Culture and Folklorism 2 (107NKLT2) BS
Dance after 1945 1 (107TPR1) BS (S107DTBTVMG)
Dance after 1945 2 (107TPR2) BS
Dance in Asian cultures 1 (107TVA1) BS
Dance in Asian cultures 2 (107TVA2) BS
Development of ballet dramaturgy in Russia after 1917 and its influence on Czech ballet 1 (107BDR1) BS
Development of ballet dramaturgy in Russia after 1917 and its influence on Czech ballet 2 (107BDR2) BS
Jiří Kylián and his choreographic work 1 (107JKT1) BS
Jiří Kylián and his choreographic work 2 (107JKT2) BS
Traditional Ballet Repertory - past and present 1 (107TBR1) BS
Traditional Ballet Repertory - past and present 2 (107TBR2) BS