Print study plan

Study plan Dance Theory (MA) - from 2022/23 – 1st year

Study programme: Dance Theory
Dance Department
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Critical Seminar 107KS1 Z 2 2ST 107KS2 Z 2 2ST
Graduate Preparatory Work 107PRDP1 Z 5 1ST 107PRDP2 Z 5 1ST
Choreology Seminar 107STV1 Z 3 1ST 107STV2 Z 3 1ST
Dance after 1945 107TPR1 Z 3 2PT 107TPR2 ZK 3 2PT
Anthropolgy of Dance 107TA1 Z 3 2PT 107TA2 ZK 3 2PT
Dance Aesthetics 107TE1 Z 3 2ST 107TE2 ZK 3 2ST
Basics of Dance Management 107ZM1 Z 3 2ST 107ZM2 Z 3 2ST
Minimal number of credits per semester 25 25
Compulsory optional subjects
Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník In this group you have to obtain throughout your study at least 6 credits
Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník In this group you have to obtain throughout your study at least 6 credits
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Modules for HAMU
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 25 25
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 5 5
Total recommended number of credits per semester 30 30
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Taneční věda (Mg) - výběrová přednáška z dějin tance pro 2. ročník [107TVMGPVDTB]

Student volí z této skupiny ve 2. ročníku.

① Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník [107TVMGPVTV]

Student volí z této skupiny ve 2. ročníku.

④ Taneční věda - pedagogické minimum [107TVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Graduate Preparatory Work 1 (107PRDP1) BS Diploma thesis
Graduate Preparatory Work 2 (107PRDP2) BS Diploma thesis
Graduate Preparatory Work 3 (107PRDP3) BS Diploma thesis
Graduate Preparatory Work 4 (107PRDP4) BS Diploma thesis
Anthropolgy of Dance 1 (107TA1) BS (S107STVMG)
Anthropolgy of Dance 2 (107TA2) BS
Basics of Dance Management 1 (107ZM1) BS
Basics of Dance Management 2 (107ZM2) BS
Choreology Seminar 1 (107STV1) BS
Choreology Seminar 2 (107STV2) BS
Choreology Seminar 3 (107STV3) BS
Choreology Seminar 4 (107STV4) BS
Dance Aesthetics 1 (107TE1) BS
Dance Aesthetics 2 (107TE2) BS
Dance in Religion and Philosophy 1 (107TNF1) BS
Dance in Religion and Philosophy 2 (107TNF2) BS
Dance Sociology 1 (107STA1) BS
Dance Sociology 2 (107STA2) BS
Interpretation and Analysis of Folk Dance Recordings 1 (107ZALT1) BS
Interpretation and Analysis of Folk Dance Recordings 2 (107ZALT2) BS
New Contexts of Folk Dance Culture and Folklorism 1 (107NKLT1) BS
New Contexts of Folk Dance Culture and Folklorism 2 (107NKLT2) BS
Dance after 1945 1 (107TPR1) BS (S107DTBTVMG)
Dance after 1945 2 (107TPR2) BS
Dance in Asian cultures 1 (107TVA1) BS
Dance in Asian cultures 2 (107TVA2) BS
Development of ballet dramaturgy in Russia after 1917 and its influence on Czech ballet 1 (107BDR1) BS
Development of ballet dramaturgy in Russia after 1917 and its influence on Czech ballet 2 (107BDR2) BS
Jiří Kylián and his choreographic work 1 (107JKT1) BS
Jiří Kylián and his choreographic work 2 (107JKT2) BS
Traditional Ballet Repertory - past and present 1 (107TBR1) BS
Traditional Ballet Repertory - past and present 2 (107TBR2) BS