Basics of Dance Management 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107ZM1 Z 3 Czech winter

Subject guarantor

Lucie HAYASHI

Name of lecturer(s)

Lucie HAYASHI

Learning outcomes of the course unit

Course content is an acquaintance with the basic concepts and historical development of the field, institutions and Czech Republic culture policy, financing of dance arts (state budget, grant system, active fundraising), production issues in independent projects and cultural organization management. It also covers project and long-term managment, PR, dance advertisement and marketing. Part of the course also covers basic legal knowledge of copyright and arts organization and their function.

Mode of study

Lectures by guest professionals in the field with exercises.

Prerequisites and co-requisites

Completion of the Fundamentals of Dance Production course is recommended.

Course contents

Obsahem kurzu je seznámení se se základními pojmy a historickým vývojem oboru, institucemi a kulturní politikou ČR, financováním tanečního umění (státní rozpočet, grantový systém, aktivní fundraising), s problematikou produkce nezávislých projektů i řízením kulturních organizací, projektovým i dlouhodobým managementem, PR, propagací i marketingem tanečního subjektu; součástí je také základní právní znalost autorských zákonů a uměleckých oborových organizací a jejich fungování.

Recommended or required reading

Bačuvčík, Radim: Marketing kultury

Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla

Kaiser, Michael M.: Strategické plánování v umění.

Návratová, Jana a kol. Tanec v České republice: definice, historie, financování, legislativa, sociální problematika, školství, reflexe oboru.

Obst, Otto a kol. Základy obecného managementu

Paulovčáková Lucie: Marketing. Přístup k marketingovému řízení

Simek, Stepan S: Financing of Czech Theatre/Financování českého divadla.

Smolíková, Marta Management umění.

Svoboda, Václav: Public relations moderně a účinně

Vojík, Vladimír: Podnikání v kultuře a umění

Weinrich, H., Koontz, H. Management.

Assessment methods and criteria

Aktivní účast v hodinách, vypracování anotací a rozpočtu projektu, prezentace.

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room H2024
computer's classroom

(Hartig Palace)
HAYASHI L.
12:30–14:00
(lecture parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 12:30–14:00 Lucie HAYASHI computer's classroom
Hartig Palace
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans