Taneční věda (Mg) - Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy pro 2. ročník

Code Course Name Language Instruction Schedule Completion Credits Range Semester
Tutor
107TNF1 Dance in Religion and Philosophy 1 Czech Z 3 2PT winter
107TNF2 Dance in Religion and Philosophy 2 Czech ZK 3 2PT summer
107ZALT1 Interpretation and Analysis of Folk Dance Recordings 1 Czech Z 2 2ST winter
107ZALT2 Interpretation and Analysis of Folk Dance Recordings 2 Czech Z 2 2ST summer
107NKLT1 New Contexts of Folk Dance Culture and Folklorism 1 Czech Z 3 2PT winter
107NKLT2 New Contexts of Folk Dance Culture and Folklorism 2 Czech ZK 3 2PT summer