Methodology of Folk Dance 4

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107MEL4 ZK 4 2+2/T Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

More complex and more demanding movement step combinations in a phrase. More difficult executions of Bohemian, Moravian, Silesian and Slovak dances.

Mode of study

Method preparations for folk dance instruction for the 5th study year. Creating a model instruction lesson.

Prerequisites and co-requisites

Folkdance Methods 3 is required.

Course contents

Dance steps in phrases with rhythm at the barre: rhythmed weight suspensions and stretches in all positions and complex combinations. Hajduchova's elements of the Odzemek and Ondraš dances. Shifts parallel and non-parallel and sequential in placing the head to the barre. Beats in various rhythms variations. Karičkova stamps and their variations.

Basic motifs of folkdance: Basic motifs of folkdance of Bohemia, Moravia and Silesia covered for the 3rd and 4th zears in pairs and trios. Furiant motifs (Stps with stamps, claps and jumps), Skočna in combination with jumping straddles. Haduch steps in simple combinations. Practice and preparations of simple lifts.

Sklepakove steps in double and triple time in pair holds in turns to the right, left. Valašsky steps movement and jumps in all directions, in turns and phrases with additional steps (hajduch, větvičky, basic steps, held steps). Basic simple steps of Slovak folk dances.

Dance repertoire: Sousedská, Rejdovák and rejdovačka, Dances with changing beats (Vejr, Měkkota, Medvěd, Sýkorka), Various types of Czech, Horacky and Lašky Polkas, Špicpolky, Furiant, Valašská Točená (introductions, whirling, improvization - whirling girls and moving men), Mazur (Lašský dvojtanec), Pilky, Čeladenský, Lašský Ondraš, Valašský Odzemek, Zemplínské Karičky, Bašistovská.

Recommended or required reading

Jelínková, Zdenka: Valašské tance, Praha 1954

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Zdenek: Zbojnické písně a tance, Praha 1953

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad 1950

Janáček, Leoš: Národní tance na Moravě, Praha 1987

Drdácký, František: Lidové tance, Praha 1983

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola Praha 1945

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983

Plicka, Karel; Volf, František; Svolinský Karel: Český rok (jaro, léto, podzim, zima), Praha 1947 ? 1960

Binderová, Eva: České lidové tance pro I.-VIII. roč. hudební a taneční školy, SPN Praha 1990

Assessment methods and criteria

Instruction preparations for instructing folkdance for the 5th study year. Creation of a model instruction lesson. Dance variations and their adjustment for a given age range.

Note

None

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans