Dance Scholarship Seminar C 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107SVC1 Z 2 2T Czech winter

Subject guarantor

Daniela STAVĚLOVÁ

Name of lecturer(s)

Daniela STAVĚLOVÁ

Learning outcomes of the course unit

The course aim is to expand the abilities of students to apply their acquired history and theory knowledge in independent work on a topic range according to the course intentions.

Mode of study

contact instruction

Prerequisites and co-requisites

Completion of Bachelor's study of Dance Research. The Dance Anthropology course must be completed.

Course contents

The course syllabus originates in the course content. This covers the dance anthropology course. The content continues lecture in Dance Anthropology. Theory knowledge is included in research practice. Students, independently work on assigned partial tasks for the course paper. In the work the yare to demonstrate the ability to formulate anthropological research and bring it to a collection of analysed information and write the conclusions in a paper. The work procedure and conclusions are compared in mutual discussions comparing results. Part of the course content is the study of assigned literature and its analysis.

Recommended or required reading

Stavělová, Daniela: Lidový tanec - jev společenský, kulturní či historický?. Národopisná revue, 2001, č. 2, s. 81-84.

Stavělová, Daniela; Traxler, Jiří; Vejvoda, Zdeněk eds.: Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování, NIPOS Praha ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, Praha 2008.

Giurchescu, Anca: Přežití rituálu v současných společenských kontextech. Calus - mezi rituálem a národním symbolem. In Narodopisná revue XX, 4/2010, s 244 - 259.

Černíčková, Kateřina: Horňácká sedlácká v politickém rytmu. Hudebně taneční tradice ve světle společensko-politických aktivit od konce 19. století do roku 1945. In Národopisná revue XX, 4/2010, s . 260 - 269.

Slezáková, Kristýna: Capoeira jako politicky funkční fenomén. In Národopisná revue XX, 4/2010, s. 280 - 289.

Assessment methods and criteria

Activity in the course.

Note

Course Topic: Dance Anthropology 1

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans