Czech Music 1918-1989 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
108CH2 ZK 1 2T Czech summer

Subject guarantor

Jaromír HAVLÍK

Name of lecturer(s)

Jaromír HAVLÍK

Learning outcomes of the course unit

Continuation of the course Czech Music after 1918 1, Czech Music History after the End of World War Two to 1989.

Mode of study

Lecture

Prerequisites and co-requisites

Completion of „Czech Music after 1918 1.“ No other requirements.

Course contents

An compulsory course for 1st year Music Theory bachelor's study and for 3rd year Music Management and Composition study students. This course is taught in the Winter semester, 2 hours per week with student from all the aforementioned studies. Concluded with an oral exam from the lecture material of the Winter (CH 1) and Summer (CH2) semesters.

Recommended or required reading

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Danuser, Hermann: Die Musik des 20. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd.7, Laaber 1984

Bek, Josef: Světová hudba 20. století.- Praha 1968

Burešová, Alena: Pavel Bořkovec.- Olomouc 1994

Havlík, Jaromír: Česká symfonie 1945-1980, Praha, Panton 1989

Havlík, Jaromír: Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit.- Praha 2002

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba.- Olomouc 1936, nově in V.H.: Studie o hudební tvořivosti, Praha 1971

Group authorship: Dějiny české hudební kultury 1890-1945.- 1.díl: 1890-1918, Praha 1972 // 2. díl 1918-1945, Praha 1981

Mihule, Jaroslav: Bohuslav Martinů. Profil života díla.- Praha 1974

Mihule, Jaroslav: Bohuslav Martinů.Osud skladatele.- Praha 2002

Miloslav Kabeláč (1908-1979).- Sborník, in: Hudební věda 1999, č. 2-3, č. 4

Paclt, Jaromír: Miroslav Ponc. Nové obecně estetické aspekty vývoje a tvorby české meziválečné avantgardy.- Praha 19

Plavec, Josef: Národní umělec Otakar Jeremiáš.- Praha 1964

Schnierer, Miloš: Proměny hudebního neoklasicismu. ? Praha, Academia 2005

Smolka, Jaroslav: Česká hudba našeho století.- Praha 1961

Smolka, Jaroslav: Ladislav Vycpálek. Tvůrčí vývoj.- Praha, SNKLHU 1960

Štilec, Jiří: Václav Dobiáš.- Praha 1985

Vysloužil, Jiří (ed.): Alois Hába. Sborník k životu a dílu skladatele.- Vizovice, Lípa

Vysloužil, Jiří: Alois Hába. Život a dílo.- Praha 1976

Assessment methods and criteria

Attendance at lectures. Mastery of the lecture material including readings of recommended literature.

Note

none

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans