Music History for Jazz 2

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
108DHJ2 ZK 3 2T Czech summer

Subject guarantor

Jaromír HAVLÍK

Name of lecturer(s)

Jaromír HAVLÍK

Learning outcomes of the course unit

Presentation of elementary historical music methodology - sources, literature, periodization of music history. A presentation of the history from the Baroque to early Classicism.

Mode of study

Lecture

Prerequisites and co-requisites

Completion of the basic course of music history at the middle-school level. No other requirements.

Course contents

Required course for all music and music theory studies at HAMU. Instruction is 2 hours weekly in the Winter semester of the 1st year of Bachelor's study. Instruction is concluded with credit for completing the written verification exam over the lecture material. Topics 1: Introduction to Music history study: subject, methods and the aims of music historiography. Sources and literature, Music History periodization. Topics 2: Baroque music including Czech Baroque Music. Topics 3: Early Classic Music.

Recommended or required reading

Smolka, Jaroslav: Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace Skripta, HAMU, Praha 3)1990

Smolka, Jaroslav a kolektiv: Dějiny hudby.- Praha, Togga 2001

Černušák, Gracián a kol.: Dějiny evropské hudby.- Praha 1964, 1972

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby.- Bratislava 2003 (překlad z angl.)

Grout, Donald Jay - Palisca, Claude V.: A History of Western Music.? New York- London, W.W. Norton & Copany, 11960, 21973, 31980, 41988, 51996

Einstein, Alfred: Geschichte der Musik.- 1Leipzig 1917-18, poté řada dalších vydání

Bukofzer, Manfred: Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. - Bratislava 1986

Černý, Miroslav K.: Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20.století.- Olomouc 2002

Československá vlastivěda, díl IX. Umění, svazek 3, Hudba.- Praha 1971

Group authorship: Hudba v českých dějinách.- Praha 1987, 21989

Kouba, Jan: ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W.A.Mozartovi.- Praha

Newman, William S. The Sonata in the Baroque Era.- Chapel Hill 1959, 2 Durham 1966

A more detailed list of recommended study literature is on the HAMU Music History and Theory Dept. website.

Assessment methods and criteria

Credit at the end of the Winter semester by way of a written exam confirming the knowledge of the lecture material.

Note

none

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room 2017
Učebna 2017

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
13:40–15:10
(lecture parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 13:40–15:10 Jaromír HAVLÍK Učebna 2017
Lichenštejnský palác
lecture parallel1

The subject is a part of the following study plans