Music Theory Pre-seminar of Making Theses

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
108PTKP Z 1 1T Czech winter and summer

Subject guarantor

Miloš HONS

Name of lecturer(s)

Miloš HONS, Iva OPLIŠTILOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Zvládnutí metodiky čtení a psaní odborného textu se zaměřením na bakalářskou a magisterskou diplomní práci. Základní techniky práce s prameny a literaturou, poznámkovým aparátem a dalšími složkami dokumentačního aparátu odborného textu. Poučení o základních náležitostech a problémech formulace výkladového textu odborného spisu.

Mode of study

seminář, řízený dialog, diskuse, analýza textů

Prerequisites and co-requisites

Nejsou prerekvizity ani korekvizity

Course contents

An elective course for all studies and study years in Music arts programs. Instruction is for 1 semester in two identical cycles in the Winter and Summer semesters (see Music Theory Seminar 2). A presentation of the basic methods of reading and writing professional publications. Working with sources and literature, creating notation tools, bearing in the main bibliographic (RILM, RIPM) and source (RISM) databases. Manners of citation and other references, professional writings documentation tools. The presentation is supplemented by exercises and excursions to the Czech Republic National Library, Music Dept. (instruction in working with the main databases).

Recommended or required reading

Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. - Olomouc, Votobia 1997

Šimek, Dušan - Kubátová, Helena: Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc, Univerzita Palackého 2002

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, Sociologické nakladatelství 2007

Kubátová, Helena: Rukověť autora diplomky, Olomouc, Univerzita Palackého 2009

Assessment methods and criteria

Zkouška z odpřednášené látky a na základě vypracovaného cvičného odborného textu.

Note

Nejsou.

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room 2017
Učebna 2017

(Lichenštejnský palác)
HONS M.
08:40–09:25
(parallel1)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 08:40–09:25 Miloš HONS Učebna 2017
Lichenštejnský palác
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans