Psychology for Managers 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
110PM2 ZK 1 2T Czech winter

Subject guarantor

Bojana KLJUNIČ

Name of lecturer(s)

Bojana KLJUNIČ

Learning outcomes of the course unit

To introduce students to the basic topics of psychology for managers which may subsequently be applied in their management occupation.

Mode of study

screenings, lectures, discussions, skills practice.

Prerequisites and co-requisites

Students must have completed „Psychology for Managers 1.“

Course contents

Management Psychology applies the theories and concepts of psychology for use in management. Lectures focus on the following issues:

  1. Definitions of working groups and teams.
  2. Recruitment and selection of employees
  3. Communications in an organizational environment
  4. Mental Health

Part of the lectures will be direct practice of management and coping skills in practice situations which can represent significant stress in the management profession.

Recommended or required reading

Bedrnová, E.: Psychologie podnikání. Praha 1995.

Bělohlávková, V.: Řeč těla. Praha 2001.

Booher, D.: Komunikujte s jistotou. Brno 1999.

Brienová, P.: Asertivita. Praha 1998.

Capponi, V. - Novák, T.: Sám sobě mluvčím. Praha 1994.

Cohen, H.: Umění vyjednávat. Praha 1994.

Devito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Praha 2000.

Ehrenborg, J. - Mattock, J.: Přesvědčivé vystupování. Praha 1997.

Harvey, Ch.: Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů. Praha 1994.

Holas, M.: Praktikum komunikativních dovedností. Praha 2003.

Holasová, T.: Umíte dobře mluvit? Praha 1992.

Holasová, T.: Rétorika pro techniky. Praha 2004.

Honey, P.: Tváří v tvář. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha 1997.

Honzák, R.: Strach, tréma , úzkost a jak je zvládnout. Praha 1995.

Hurstová, B.: Encyklopedie komunikačních technik. Praha 1994.

Kohout, J.: Rétorika. Praha 2002.

Kohoutek, R.: Základy sociální psychologie. Brno 1998.

Křivohlavý, J.: Tajemství úspěšného jednání. Praha 1995.

Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy. Praha 1993.

Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha 1995.

Littauerová, F.: Osobnosti plus. Praha 1997.

Lukavský, R.: Kultura mluveného projevu. Praha 2000.

Maddux, R. B.: Jak vést úspěšná jednání. Praha 1994.

Maříková, M.: Manuál komunikačních dovedností. Praha 2000.

Pease, A.: Řeč těla. Praha 2002.

Reineke, W.: Jak vést úspěšné jednání. Praha 1991.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha 2003.

Tegze, O.: Neverbální komunikace. Praha 2003.

Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat. Praha 2002.

Thiel, E.: Řeč těla. Bratislava 1993.

Vávra, V.: Mluvíme beze slov. Praha 1990.

Assessment methods and criteria

Condition for successful completion of the course: active participation in lectures and completion of the final test.

Note

none

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans