Music Theory Text Analysis 2

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186AHT2 Z 2 1T Czech summer

Subject guarantor

Jiří BEZDĚK, Iva OPLIŠTILOVÁ

Name of lecturer(s)

Jiří BEZDĚK, Tomáš REINDL

Learning outcomes of the course unit

Directly linked to „Analysis of Music Theory Texts 1.“ Students actively become acquainted with additional collections of musicological literature which gradually covers all the main fields of systematic and historical musicology.

Mode of study

Course with individual student performances and subsequent study discussions.

Prerequisites and co-requisites

Completion of „Analysis of Music Theory Texts 1“. No additional requirements.

Course contents

An obligatory course for Music Theory study. Classes are 1 hour per week in the Summer semester of the 1st year of bachelor's study. The course is linked to lectures in ?Music Theory, History and Systems?. Credit awarded at the end of the semester based on the year's written work. The content is linked to the „Analysis of Music Theory Texts 1“ course. The second semester of study is focused on reading and analyzing music theory works in detail, primarily belles-lettres and short studies focused on the resolving one part of an issue. The other topic range: One's own music theory text (course, year written work).

Recommended or required reading

Burde, Wolfgang: Igor Stravinskys Annäherung an die Reihentechnik.- Mitteilungen

der Paul Sacher Stiftung, No.4, April 1994, s.18- 21

Burlas, Ladislav: Hudobná teória a súčasnosť. - Bratislava, Tatran 1978

Dušek, Bohumil: Několik úvah nad českými harmonickými systémy. - Hudební věda I,

1964, č.3, s. 450-461

Franěk, Marek: Rozlišování změny tempa. Přehled současných hudebně

psychologických poznatků. - Hudební věda XXXV, 1998, č.2, s. 175-186

Hába, Alois: Souměrnost evropského tónového systému. - Rytmus IX, 1943/44, s. 80-

  1. (Přetištěno ve sborníku „Hudba národů“, Praha 1947)

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba. - Olomouc, Index 1936, reprint in: Vladimír

Helfert. Vybrané studie I, Praha, Rditio Supraphon 1970, s.163-312

Hutter, Josef: Hudební myšlení. Od pravýkřiku k vícehlasu. - Praha, V.Tomsa 1943

Cholopov, Jurij N.: Über Weberns Begriffssystem der Formenlehre. - Mitteilungen der

Paul Sacher Stiftung, No.5, Januar 1992, s.27-30

Janeček, Karel: Tvorba a tvůrci. Úvahy, eseje, studie. - Praha, Panton 1968

Lébl, Vladimír: Májová symfonie Vítězslava Nováka. Hudební rozhledy 1955, s. 390-

96

Risinger, Karel: Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality.

Praha 1957 (Knižnice Hudebních rozhledů)

Risinger, Karel: Základní harmonické funkce v soudobé hudbě. - Praha 1958

Risinger, Karel: O povaze hudební teorie (její předmět, vztah k ostatním vědám a k

hudbě). Hudební věda 1961, č. 1.

Risinger, Karel: Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie. Praha, SHV 1963.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě.-Praha,

Panton 1969

Risinger, Karel: Intervalový mikrokosmos. - Praha 1971

Risinger, Karel: Nauka o harmonii 20. století. - Praha, Editio Supraphon 1978

Risinger, Karel: Nauka o kontrapunktu 20. století. - Praha, Panton 1984

Risinger, Karel: Nauka o hudební tektonice 20. století. 2 díly. - Praha HAMU, 1998

Rogers, Lynne: Varied Repetition and Stravinsky´s Compositional Process.-

Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung, No. 4, April 1994, s. 22-26

Sychra, Antonín: O novou estetiku hudebních forem. Hudební rozhledy I, 1948/49, s.

17-18

Tichý, Vladimír: Tektonická úloha kinetiky v Českých tancích Bedřicha Smetany.-

Hudební věda XXXIII, 1996, č.1, s. 40-50

Zenkl, Luděk: Temperované a čisté ladění v evropské hudbě 19. a 20. století. Praha,

SPN 1971.

Zich, Jaroslav: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha, Supraphon 1975, 2Editio

Supraphon 1987.

Assessment methods and criteria

Active participation in the course with the required paper. Active participation in discussions. Development of the year's work. credit

Note

none

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
REINDL T.
08:40–09:25
(parallel1)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 08:40–09:25 Tomáš REINDL Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
parallel1

The subject is a part of the following study plans