Music Theory Text Analysis 5

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186AHT5 Z 2 1T Czech winter

Subject guarantor

Jiří BEZDĚK

Name of lecturer(s)

Jiří BEZDĚK, Iva OPLIŠTILOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Continuing the Music Text Analysis 4 course. Study of medium length and complexity literature with a focus on writing on 20th century music. A gradual transition to more extensive theory writings. The semester paper requires a significant amount of independent handling and critical assessment of the issues concerned.

Mode of study

Classes with individual student performances and subsequent discussion.

Prerequisites and co-requisites

Completion of Music Theory Text Analysis 4. No other requirements.

Course contents

A required course for Music Theory studies. Instruction is 1 hour per week in the summer semester of the 2nd year of Master's study. Linking of Music Theory, History and Classification. Independent study of intermediate extent and complex music theory writingsfocused on 20th century music. Parallel study of classic music theory writings. The semester paper is to be of critique-evaluation character with an increased section of the students distinctive approach to the material.

Recommended or required reading

Černý, Miroslav K.: Hudba antických kultur.- Olomouc, Vydavatelství UP, 1995

Doubravová, Jarmila: Houslový koncert Albana Berga z interpersonálního hlediska.- Hudební věda 1972, č. 2.

Doubravová, Jarmila: Čas struktury a struktura času. Hudební věda 1976, s. 128 nn.

Fellerer, Karl Gustav: Das Problem neue Musik. - Krefeld 1967

Forte, Allen-Gilbert, Steven E.: Introduction to Schenkerian Analysis. - New York, London, W.W.Norton & Comp. 1982

Forte, Allen: The Atonal Music of Anton Webern. - New Haven, London, Yale University Press 1998

Herzog, Eduard: Úplný rejstřík dvanáctitónových všeintervalových řad. - in: Nové cesty hudby (sborník), Praha, SHV 1964.

Jelinek, Hans: Uvedení do dodekafonické skladby (přeložil Eduard Herzog). Praha- Bratislava, Supraphon 1967.

Jiránek, Jaroslav: Tajemství hudebního významu.- Praha, Academia, 1979

Kaduch, Miroslav: Ortografie hudby 20. století. Ostrava, Městské kulturní středisko1982, 2 1990

Kaduch, Miroslav: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů. Ostrava, Městské kulturní středisko 1989

Kurth, Ernst: Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners Tristan. - Bern 1920, 31923, reprint 1. vyd. 1968

Lébl, Vladimír: Elektronická hudba. - Praha, SHV 1966

Lébl, Vladimír: Houslový koncert Albana Berga. Hudební věda 1972, č. 1.

Lébl, Vladimír: Nástin typologie zvukového materiálu. - Hudební věda VII. 1969, č.3, s.260-280

Lébl, Vladimír: Příspěvek k morfologii zvukové struktury. Hudební věda 1971, č. 1.

Lébl, Vladimír: Tvorba Jana Klusáka z let 1959-1962. - in Hudební věda 1986, č.2, s.112-143

Linka, Arne: Konsonance a disonance dnes. In: Sborník referátů z HT seminářů, pořádaných SČSKU v letech 1984-85.

Loudová, Ivana: Moderní notace a její interpretace.- Praha, HAMU 1998

Pudlák, Miroslav: Intuitivní hudba Giacinta Scelsiho.- Hudební věda XXIX, 1992, č.3. s. 223-239

Pudlák, Miroslav: Zbyněk Vostřák. Idea a tvar v hudbě. - Praha, H+H 1998

Seifert, Uwe: Systematische Musiktheorie und Kognitionswissenschaft. - Bonn, Verlag für systematische Musikwissenschaft 1993

Schenker, Heinrich: Beethovens Neunte Sinfonie. - Wien 1912, reprint 1969

Schenker, Heinrich: Das Meisterwerk in der Musik (soubor analýz). - Wien 1925-30, reprint 1974, částečně angl. překl.

Schönberg, Arnold: Style and Idea. - 1.vyt New York 1950, 2. rozšířené vyd. London 1975, něm. překlad: Stil und Gedanke. - Leipzig 1976, 21989

Spurný, Lubomír: Heinrich Schenker. Dávný neznámý. - Olomouc,Univerzita Palackého 2000

Sychra, Antonín-Sedláček, Karel: Hudba a slovo z experimentálního hlediska. Praha 1962

Syrový, Václav: Hudební akustika. - Praha, AMU 2004

Špelda, Antonín: Hudební akustika. - Praha, SPN

Volek, Jaroslav: K problematice základů hudební tektoniky. Hudební věda 1987, č.3, s.195-206

Assessment methods and criteria

Active participation in class with the assigned paper, in discussion, and completion of the semester paper. Credit.

Note

none

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans