Music Theory Text Analysis 7

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186AHT7 Z 2 1T Czech winter

Subject guarantor

Jiří BEZDĚK

Name of lecturer(s)

Jiří BEZDĚK, Iva OPLIŠTILOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Continuation of „Music Theory Text Analysis 6.“ Study of texts of medium and longer length and greater complexity focusing on analytical, survey and sythetic writings. A parallel study of more difficult texts of classical music theory and instructional and popular texts. Potential for publishing successful short texts in trade perodicals. The semester paper is required to have a significant part of independently handled critical assessment of the covered issue.

Mode of study

Classes with individual student performances and subsequent discussion.

Prerequisites and co-requisites

Completion of Music Theory Text Analysis 6. No other requirements.

Course contents

A required course for Music Theory studies. Instruction is 1 hour per week in the winter semester of the 1st year of Master's study. Linking of Music Theory, History and Classification. Independent study of intermediate extent and complex music theory writingsfocused on 20th century music, on new tone and composition techniques and new music and sound material (micro-intervals, non-music sounds). Parallel study of classic music theory writings. Preparations for the master's thesis.

Recommended or required reading

Dahlhaus, Carl: Analyse und Verurteil. - Mainz /etc./, Schott 1970

Dahlhaus, Carl: Die Idee der absoluten Musik. - Kassel, Bärenreiter 1978

Doubravová, Jarmila: Sémantické gesto (soubor studií a statí). - Praha, Karolinum 2001

Eggebrecht, Hans Heinrich: Musikalisches Denken. - Archiv für Musikwissenschaft XXXII, 1975, s.228 nn.

Fischer, Kurt von: Das Zeitproblem in der Musik. - in: Das Zeitproblem im 20. Jahrhundert. Ed. R.W. Meyer, Bern 1964, s. 296 nn.

Georgiades, Thrasybulos: Sakral und Profan in der Musik. - München 1960

Georgiades,Thrasybulos: Musik und Schrift. - München 1962, 21964

Hindemith, Paul: Unterweisung im Tonsatz I., theoretischer Teil. - Mainz, B. Schotts Söhne 1937, 2 1940 (rozšířené vydání), angl. překl. 1942, rev. 21948

Janáček, Leoš: Hudebně teoretické dílo I. Praha, Supraphon 1968.

Janáček, Leoš: Hudebně teoretické dílo II. Praha, Supraphon 1974.

Jiránek, Jaroslav: Asafjevova teorie intonace, její geneze a význam. Praha, Academia 1967.

Jiránek, Jaroslav: Muzikologické etudy. Praha, Panton 1981.

Jiránek, Jaroslav: Problém systémového uchopení hudby jako jevu sociálně historicky rozrůzněného. in: Živá hudba VIII, Praha 1983.

Jiránek, Jaroslav: Janáčkovo dílo jako stylový mikrokosmos české hudby XX. století. - Hudební věda VI, 1969, č. 2, s. 150-171

Jiránek, Jaroslav: Perspektivy dalšího rozvoje Asafjevova učení o intonaci. - Hudební věda II, 1965, č.3, s. 341-371

John Cage. Musik-Konzepte, Sonderband (sborník), ed. Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn. - München, April 1978

Jůzl, Miloš: Hudební systém jako specifický nositel uměleckých informací. - Sborník JAMU, ročník VII, Brno-Praha 1980 (SPN), s. 73-87

Karbusický, Vladimír: Tvar a význam v hudbě. - Hudební věda XXX, 1993, č.4, s.299-329

Karbusický, Vladimír: Smysl a význam v hudbě.- Hudební věda XXXI, 1994, č.1, s.25-84

Kresánek, Jozef: Hudba a človek. Hudobné myslenie. Sociálna funkcia hudby. Hudobná psychológia. - Bratislava, Hudobné centrum 2000

Matematika a hudba (sborník). Ed:. Roman Berger a Beloslav Riečan. - Bratislava 1997

Parsch, Arnošt-Piňos, Alois-Šťastný, Jaroslav: Transference hudebních elmentů v kompozicích současných skladatelů. - Brno, JAMU 2003

Seifert, Uwe: Systematische Musiktheorie und Kognitionswissenschaft. - Bonn, Verlag für systematische Musikwissenschaft 1993

Volek, Jaroslav: Struktura a osobnosti hudby. - Praha, Panton 1988

Zouhar, Vít: Postmoderní hudba. Německá diskuse na sklonku 20. století. - Olomouc, Univerzita Palackého 2004

Assessment methods and criteria

Active participation in class with the assigned paper, in discussion, and completion of the semester's paper. Credit.

Note

none

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room 2057
Učebna 2057

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
17:00–17:45
(parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 17:00–17:45 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057
Lichenštejnský palác
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans