Music Theory Text Analysis 8

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186AHT8 Z 2 1T Czech summer

Subject guarantor

Jiří BEZDĚK

Name of lecturer(s)

Jiří BEZDĚK, Iva OPLIŠTILOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Continuation of Music Theory Text Analysis 7. Study of extensive and complex literature with focus on analytical, survey and synthetic writings. Emphasis on synthetic and lexicographic writings. The particulars of the structure of lexicographic entries, practice development of various model entries. Parallel study of more demanding classical music theory texts. Potential publication of successful short texts in professional periodicals. The year's paper is required to have significant independent handling content and critical assessment of the covered issue.

Mode of study

Classes with individual student performances and subsequent discussion.

Prerequisites and co-requisites

Completion of Music Theory Text Analysis 7. No other requirements.

Course contents

A required course for Music Theory studies. Instruction is 1 hour per week in the summer semester of the 2nd year of Master's study. Linking of Music Theory, History and Classification. Independent study of extensive and complex music theory writingsfocused on 20th century music, particularly on the synthetic group original work and theory-aesthetic texts. Critical reading of ideologically qualified writings. Parallel study of classic music theory writings.

Recommended or required reading

Caraci Vela, Maria/český překlad Jakubcová, Alena-Romagnoli, Angela-Kroupa, Jiří K.: Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie.- Praha, KLP 2001

Černý, Mirolav K.: Předpoklady interpretace sémantických aspektů hudebních forem, jmenovitě formy sonátové. - Estetika XIII, 1976, č.4, s. 254-271

Dějiny české hudební kultury, 1890-1945, díl I. 1890-1918. Academia, Praha 1972, díl II. 1918-1945, Praha, Academia 1981

Dykast, Roman: Hudba věku melancholie.- Praha, Togga 2005

Eggebrecht, Hans Heinrich: Musikalisches Denken. - Archiv für Musikwissenschaft XXXII, 1975, s.228 nn.

Fukač Jiří, Poledňák Ivan, Volek Jaroslav: Základy hudební sémiotiky I-III. - Brno, Masarykova univerzita 1992.

Janáček, Leoš: Úplná nauka o harmonii. 2Brno 1920

Janeček, Karel: Smetanova komorní hudba. Kompoziční výklad. Praha, Supraphon 1978

Jiránek, Jaroslav: Smetanova operní tvorba. Sv. I, Praha, Supraphon 1984, sv. II, Praha, Supraphon 1989 (Edice: Dílo a život BS)

Jiránek, Jaroslav: Socialistický realismus jako vůdčí ideově estetický princip naší současné hudební tvorby. Praha, Divadelní ústav 1980

Jůzl, Miloš: K otázce lidovosti a srozumitelnosti hudby. Hudební věda 1976, s. 75 nn.

Jůzl, Miloš: Předpoklady socialistického realismu v hudbě. Hudební rozhledy 1978, s. 502 nn

Lissa, Zofia: Hegel und das Problem der Formintegration in der Musik. - in: Festschrift für Walter Wiora, Kassel 1967, s.112 nn.

Lissa, Zofia: Zur Theorie der musikalischen Rezeption. - Archiv für Musikwissenschaft XXXI, 1974, s. 157 nn.

Motte-Haber Helga de la: Handbuch der Musikpsychologie. - 2Laaber, Laaber Verlag 1995

Müller-Blattau, Joseph: Das Verhältnis von Wort und Ton in der Geschichte der Musik: Grundzüge und Probleme. - Stuttgart 1952

Poledňák, Ivan-Volek,Jaroslav- Fukač, Jiří-Jiránek, Jaroslav a kol.: Základy hudební sémiotiky I-III. - Brno, Masarykova univerzita 1992

Suppan, Wolfgang: Musica Humana. Eine Anthropologische und kulturethnologische Dimension der Musikwissenschaft. - Wien, Hermann Böhlaus Nachf. 1986 (a další nakladatelé)

Ujfalussy, József: Hudební obraz skutečnosti. Nástin logiky hudebního významu. - Praha, Supraphon 1967

Vojtěch, Ivan: Komentáře. - Praha, Panton 1988

Vojtěch, Ivan: Rozpravy /sborník studií a statí/. - Praha, Dauphin 1998

Vysloužil, Jiří: Muzikologické rozpravy. /sborník studií statí/. - Praha, Panton 1986

Assessment methods and criteria

Active participation in class with the assigned paper, in discussion, and completion of the year's paper. Credit.

Note

none

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
OPLIŠTILOVÁ I.
17:00–17:45
(parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 17:00–17:45 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
parallel1

The subject is a part of the following study plans