Music and word

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186HAS4 Z 1 2T Czech summer

Subject guarantor

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Name of lecturer(s)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

 1. To acquaint the students with the specifics of melodrama and its historical circumstances.
 2. Get acquainted with the basic parts of the genre history.
 3. Familiarize the students with the use of melodrama in today's musical life and its genre overlaps.

Mode of study

lectures and seminars

presentation of samples

discussion

controlled dialogue

Prerequisites and co-requisites

Graduation of Music and Word 3.

Course contents

The subject of Music and Word 4 is devoted to the relation of the spoken word to the musical accompaniment and to the detailed characteristics of the melodrama.

 1. Introduction to the Problem:

an overview of melodramatic genres in chronological order

 1. Forms of scenic melodrama in the 18th century
 2. Scenic melodrama of the 19th century
 3. Concert melody of the 19th century in the world
 4. Concert melody of the 19th century in Bohemia
 5. Concert melodies of the 20th century in the world
 6. Concert melody of the 20th century in Bohemia
 7. Concert melodies of the 21st century in the world
 8. Concert melodies of the 21st century in Bohemia
 9. Melodrama in opera, operetta, musical and stage music
 10. Dramaturgy of the melodrama concert
 11. Dramaturgy of the involvement of melodrama in a concert or orchestral concert
 12. Summary, discussion, types for further continuous self-education

Recommended or required reading

required reading:

Jakubcová, Alena. Melodram Václava Praupnera Circe (1789) v kontextu dobového

repertoáru. [disertační práce] Praha: FF UK, 1998.

Šustíková, Věra. Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of concert Melodrama.

Praha: NM a SZF 2017

Šustíková, Věra. Zdeněk Fibich a český koncertní melodram, Olomouc: Univerzita Palackého 2014

recommended reading:

Jiránek, Jaroslav. Otazníky kolem melodramu. Opus musicum, 2000, r. 32, č. 4, s. 9 – 14.

Jiránek, Jaroslav. Zur Geschichte und Theorie des Melodrams. In: AUPO, Olomouc:

Univerzita Palackého, 2001, s. 95 – 125.

Kopecký Jiří, Kopecká, Vladislava (eds.) Zdeněk Fibich as a Central European Composer at

the End of the Nineteenth Century. Musicologica Olomucensia 12.

Sborník mezinárodní vědecké konference v Olomouci 19. – 21. 5. 2010. (ed.), Olomouc:

Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.

Pilková, Zdena. Melodramy Jiřího Bendy ve vztahu k jeho vlastní tvorbě. In: Čechy rezervoár

hudebnosti. Mladá Boleslav: Okresní Kulturní Středisko, 1978, s. 59 – 64.

Reittererová, Vlasta. Hudba a slovo jako olej a voda?. Harmonie 2008, č. 1, s. 6–7.

Šustíková, Věra a Fojtíková, Jana (eds). Fibich – melodram – secese. Sborník mezinárodní

vědecké konference v Praze 20. – 22. 10. 2000. Praha: ČHS-SZF a NM-MČH, 2000.

Šustíková, Věra. Německý melodram v Čechách. In: Česko-německé hudební vztahy v

minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008, s. 114 – 121.

Šustíková, Věra. Mezinárodní situace v oboru koncertního melodramu. Disk 2011, č. 1

(březen), s. 143 – 150

Šustíková, Věra. Počátky melodramu v Evropě a v české hudební kultuře. In: Česká hudba

2004 – Stylová interpretace české klavírní a pěvecké tvorby a českého melodramu. Ústí nad

Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004, s. 35 – 40.

Vysloužil, Jiří. heslo Melodram. In: Slovník české hudební kultury, Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 545–547.

Assessment methods and criteria

activities on lectures and seminars

passing the final test

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
room 2017
Učebna 2017

(Lichenštejnský palác)
ŠUSTÍKOVÁ V.
18:30–20:00
(lecture parallel1)
Tue
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Mon 18:30–20:00 Věra ŠUSTÍKOVÁ Učebna 2017
Lichenštejnský palác
lecture parallel1

The subject is a part of the following study plans