Hudba a slovo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HAS4 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Obsah

Obsah předmětu Hudba a slovo 4 je věnován vztahu mluveného slova za hudebního doprovodu a podrobné charakteristice melodramu.

1.Úvod do problematiky:

přehled melodramatických žánrů v chronologickém sledu

2.Podoby scénického melodramu v 18. století

3.Scénický melodram 19. století

4.Koncertní melodramu 19. století ve světě

5.Koncertní melodramu 19. století v Čechách

6.Koncertní melodram 20. století ve světě

7.Koncertní melodramu 20. století v Čechách

8.Koncertní melodram 21. století ve světě

9.Koncertní melodram 21. století v Čechách

10.Melodram v opeře, v operetě, muzikálu a ve scénické hudbě

11.Dramaturgie koncertu melodramů

12.Dramaturgie zapojení melodramu do koncertního či orchestrálního koncertu

13.Shrnutí, diskuse, typy na další průběžné sebevzdělávání

Výsledky učení

  1. Seznámit posluchače se specifikami melodramu a jeho historickými okolnostmi vzniku.
  2. Seznámit posluchače se základními díly v historii tohoto žánru.
  3. Seznámit posluchače s uplatněním melodramu v dnešním hudebním životě a jeho žánrovými přesahy.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Hudba a slovo 3.

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS4 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS1

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS4 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS2

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS4 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS3

Literatura

povinná literatura:

Jakubcová, Alena. Melodram Václava Praupnera Circe (1789) v kontextu dobového

repertoáru. [disertační práce] Praha: FF UK, 1998.

Šustíková, Věra. Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of concert Melodrama.

Praha: NM a SZF 2017

Šustíková, Věra. Zdeněk Fibich a český koncertní melodram, Olomouc: Univerzita Palackého 2014

doporučená literatura:

Jiránek, Jaroslav. Otazníky kolem melodramu. Opus musicum, 2000, r. 32, č. 4, s. 9 – 14.

Jiránek, Jaroslav. Zur Geschichte und Theorie des Melodrams. In: AUPO, Olomouc:

Univerzita Palackého, 2001, s. 95 – 125.

Kopecký Jiří, Kopecká, Vladislava (eds.) Zdeněk Fibich as a Central European Composer at

the End of the Nineteenth Century. Musicologica Olomucensia 12.

Sborník mezinárodní vědecké konference v Olomouci 19. – 21. 5. 2010. (ed.), Olomouc:

Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.

Pilková, Zdena. Melodramy Jiřího Bendy ve vztahu k jeho vlastní tvorbě. In: Čechy rezervoár

hudebnosti. Mladá Boleslav: Okresní Kulturní Středisko, 1978, s. 59 – 64.

Reittererová, Vlasta. Hudba a slovo jako olej a voda?. Harmonie 2008, č. 1, s. 6–7.

Šustíková, Věra a Fojtíková, Jana (eds). Fibich – melodram – secese. Sborník mezinárodní

vědecké konference v Praze 20. – 22. 10. 2000. Praha: ČHS-SZF a NM-MČH, 2000.

Šustíková, Věra. Německý melodram v Čechách. In: Česko-německé hudební vztahy v

minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008, s. 114 – 121.

Šustíková, Věra. Mezinárodní situace v oboru koncertního melodramu. Disk 2011, č. 1

(březen), s. 143 – 150

Šustíková, Věra. Počátky melodramu v Evropě a v české hudební kultuře. In: Česká hudba

2004 – Stylová interpretace české klavírní a pěvecké tvorby a českého melodramu. Ústí nad

Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004, s. 35 – 40.

Vysloužil, Jiří. heslo Melodram. In: Slovník české hudební kultury, Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 545–547.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivity na přednáškách a seminářích

absolvování závěrečného testu

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
ŠUSTÍKOVÁ V.
13:00–14:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Věra ŠUSTÍKOVÁ
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů