Hudba a slovo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HAS4 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Obsah

Obsah předmětu Hudba a slovo 4 je věnován vztahu mluveného slova za hudebního doprovodu a podrobné charakteristice melodramu.

1.Úvod do problematiky:

přehled melodramatických žánrů v chronologickém sledu

2.Podoby scénického melodramu v 18. století

3.Scénický melodram 19. století

4.Koncertní melodramu 19. století ve světě

5.Koncertní melodramu 19. století v Čechách

6.Koncertní melodram 20. století ve světě

7.Koncertní melodramu 20. století v Čechách

8.Koncertní melodram 21. století ve světě

9.Koncertní melodram 21. století v Čechách

10.Melodram v opeře, v operetě, muzikálu a ve scénické hudbě

11.Dramaturgie koncertu melodramů

12.Dramaturgie zapojení melodramu do koncertního či orchestrálního koncertu

13.Shrnutí, diskuse, typy na další průběžné sebevzdělávání

Výsledky učení

  1. Seznámit posluchače se specifikami melodramu a jeho historickými okolnostmi vzniku.
  2. Seznámit posluchače se základními díly v historii tohoto žánru.
  3. Seznámit posluchače s uplatněním melodramu v dnešním hudebním životě a jeho žánrovými přesahy.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Hudba a slovo 3.

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS4 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS1

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS4 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS2

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS4 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS3

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS4 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS5

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS4 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS6

Literatura

povinná literatura:

Jakubcová, Alena. Melodram Václava Praupnera Circe (1789) v kontextu dobového

repertoáru. [disertační práce] Praha: FF UK, 1998.

Šustíková, Věra. Nová vlna koncertního melodramu / New Wave of concert Melodrama.

Praha: NM a SZF 2017

Šustíková, Věra. Zdeněk Fibich a český koncertní melodram, Olomouc: Univerzita Palackého 2014

doporučená literatura:

Jiránek, Jaroslav. Otazníky kolem melodramu. Opus musicum, 2000, r. 32, č. 4, s. 9 – 14.

Jiránek, Jaroslav. Zur Geschichte und Theorie des Melodrams. In: AUPO, Olomouc:

Univerzita Palackého, 2001, s. 95 – 125.

Kopecký Jiří, Kopecká, Vladislava (eds.) Zdeněk Fibich as a Central European Composer at

the End of the Nineteenth Century. Musicologica Olomucensia 12.

Sborník mezinárodní vědecké konference v Olomouci 19. – 21. 5. 2010. (ed.), Olomouc:

Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.

Pilková, Zdena. Melodramy Jiřího Bendy ve vztahu k jeho vlastní tvorbě. In: Čechy rezervoár

hudebnosti. Mladá Boleslav: Okresní Kulturní Středisko, 1978, s. 59 – 64.

Reittererová, Vlasta. Hudba a slovo jako olej a voda?. Harmonie 2008, č. 1, s. 6–7.

Šustíková, Věra a Fojtíková, Jana (eds). Fibich – melodram – secese. Sborník mezinárodní

vědecké konference v Praze 20. – 22. 10. 2000. Praha: ČHS-SZF a NM-MČH, 2000.

Šustíková, Věra. Německý melodram v Čechách. In: Česko-německé hudební vztahy v

minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008, s. 114 – 121.

Šustíková, Věra. Mezinárodní situace v oboru koncertního melodramu. Disk 2011, č. 1

(březen), s. 143 – 150

Šustíková, Věra. Počátky melodramu v Evropě a v české hudební kultuře. In: Česká hudba

2004 – Stylová interpretace české klavírní a pěvecké tvorby a českého melodramu. Ústí nad

Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004, s. 35 – 40.

Vysloužil, Jiří. heslo Melodram. In: Slovník české hudební kultury, Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 545–547.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivity na přednáškách a seminářích

absolvování závěrečného testu

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů