Hudba a slovo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HAS3 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah předmětu Hudba a slovo 3 zahrnuje seznámení s hlavními charakteristikami vokálních a vokálně instrumentálních žánrů a jejich analytické posouzení.

1.Úvod do problematiky:

řeč zpívaná, mluvená, myšlená (vztah slova a hudby), jednotlivé druhy a žánry a vztahy mezi nimi

2.formy duchovní a světské

3.píseň, árie, sbor

4.kantáta a oratorium

5.opera a operní libreto

6.opereta, muzikál

7.scénická hudba k činohře

8.melodram

9.smíšené a mezní formy s textem

10.vokální symfonie

11.symfonická báseň

12.programní ouvertura

13.píseň beze slov, charakteristická skladba

14.Shrnutí, diskuse, typy na další průběžné sebevzdělávání

Výsledky učení

  1. Seznámit posluchače se základními způsoby kooperace hudby a textu
  2. Seznámit posluchače se základními charakteristikami druhů a žánrů vokální a vokálně instrumentální hudby
  3. Seznámit posluchače s možnostmi slučování a přesahů jednotlivých druhů a žánrů vokální a vokálně instrumentální hudby

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Hudba a slovo 2

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS1

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS2

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS4

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS5

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS6

Literatura

povinná literatura:

Smolka, Jaroslav: K teorii a dějinám hudebních druhů a žánrů. In: Živá hudba: sborník prací hudební fakulty Akademie musických umění. Praha: HAMU, 1992.

Soušková, Dana: Hudební druhy a žánry I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007

doporučená literatura:

Československý hudební slovník osob a institucí. Praha: Státní hudební vydavatelství,

sv. I – 1963, sv. II – 1965

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Algemeine Enzyklopädie der Musik, (Zweite neubearbeitete Ausgabe), Kassel: Bährenreiter, 1994 – 2006

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Algemeine Enzyklopädie der Musik, Aachen: Friedrich Blume, 1949 – 1986

Pečman, Rudolf (ed.): Hudba a literatura (Frýdek-Místek: Okr. vlastivědné muzeum 1983

Smolka, Jaroslav: Dějiny hudby. Brno: Togga, 2001.

Slovník české hudební kultury, Praha: Editio Supraphon, 1997

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a seminářích

vypracování seminární práce

absolvování závěrečného testu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů