Hudba a slovo

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HAS3 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače se základními způsoby kooperace hudby a textu
  2. Seznámit posluchače se základními charakteristikami druhů a žánrů vokální a vokálně instrumentální hudby
  3. Seznámit posluchače s možnostmi slučování a přesahů jednotlivých druhů a žánrů vokální a vokálně instrumentální hudby

Forma studia

lektorská činnost, ukázky skladeb, kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Hudba a slovo 2

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS1

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS2

Obsah kurzu

Obsah předmětu Hudba a slovo 3 zahrnuje seznámení s hlavními charakteristikami vokálních a vokálně instrumentálních žánrů a jejich analytické posouzení.

1.Úvod do problematiky:

řeč zpívaná, mluvená, myšlená (vztah slova a hudby), jednotlivé druhy a žánry a vztahy mezi nimi

2.formy duchovní a světské

3.píseň, árie, sbor

4.kantáta a oratorium

5.opera a operní libreto

6.opereta, muzikál

7.scénická hudba k činohře

8.melodram

9.smíšené a mezní formy s textem

10.vokální symfonie

11.symfonická báseň

12.programní ouvertura

13.píseň beze slov, charakteristická skladba

14.Shrnutí, diskuse, typy na další průběžné sebevzdělávání

Doporučená nebo povinná literatura

povinná literatura:

Smolka, Jaroslav: K teorii a dějinám hudebních druhů a žánrů. In: Živá hudba: sborník prací hudební fakulty Akademie musických umění. Praha: HAMU, 1992.

Soušková, Dana: Hudební druhy a žánry I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007

doporučená literatura:

Československý hudební slovník osob a institucí. Praha: Státní hudební vydavatelství,

sv. I – 1963, sv. II – 1965

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Algemeine Enzyklopädie der Musik, (Zweite neubearbeitete Ausgabe), Kassel: Bährenreiter, 1994 – 2006

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Algemeine Enzyklopädie der Musik, Aachen: Friedrich Blume, 1949 – 1986

Pečman, Rudolf (ed.): Hudba a literatura (Frýdek-Místek: Okr. vlastivědné muzeum 1983

Smolka, Jaroslav: Dějiny hudby. Brno: Togga, 2001.

Slovník české hudební kultury, Praha: Editio Supraphon, 1997

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a seminářích

vypracování seminární práce

absolvování závěrečného testu

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost LIC-0005
Studovna v knihovně HAMU

(Lichenštejnský palác)
ŠUSTÍKOVÁ V.
13:00–14:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Věra ŠUSTÍKOVÁ Studovna v knihovně HAMU
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů