Hudba a slovo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HAS3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače se základními způsoby kooperace hudby a textu
  2. Seznámit posluchače se základními charakteristikami druhů a žánrů vokální a vokálně instrumentální hudby
  3. Seznámit posluchače s možnostmi slučování a přesahů jednotlivých druhů a žánrů vokální a vokálně instrumentální hudby

Forma studia

lektorská činnost, ukázky skladeb, kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Hudba a slovo 2

Obsah kurzu

Obsah předmětu Hudba a slovo 3 zahrnuje seznámení s hlavními charakteristikami vokálních a vokálně instrumentálních žánrů a jejich analytické posouzení.

1.Úvod do problematiky:

řeč zpívaná, mluvená, myšlená (vztah slova a hudby), jednotlivé druhy a žánry a vztahy mezi nimi

2.formy duchovní a světské

3.píseň, árie, sbor

4.kantáta a oratorium

5.opera a operní libreto

6.opereta, muzikál

7.scénická hudba k činohře

8.melodram

9.smíšené a mezní formy s textem

10.vokální symfonie

11.symfonická báseň

12.programní ouvertura

13.píseň beze slov, charakteristická skladba

14.Shrnutí, diskuse, typy na další průběžné sebevzdělávání

Doporučená nebo povinná literatura

povinná literatura:

Smolka, Jaroslav: K teorii a dějinám hudebních druhů a žánrů. In: Živá hudba: sborník prací hudební fakulty Akademie musických umění. Praha: HAMU, 1992.

Soušková, Dana: Hudební druhy a žánry I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007

doporučená literatura:

Československý hudební slovník osob a institucí. Praha: Státní hudební vydavatelství,

sv. I – 1963, sv. II – 1965

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Algemeine Enzyklopädie der Musik, (Zweite neubearbeitete Ausgabe), Kassel: Bährenreiter, 1994 – 2006

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Algemeine Enzyklopädie der Musik, Aachen: Friedrich Blume, 1949 – 1986

Pečman, Rudolf (ed.): Hudba a literatura (Frýdek-Místek: Okr. vlastivědné muzeum 1983

Smolka, Jaroslav: Dějiny hudby. Brno: Togga, 2001.

Slovník české hudební kultury, Praha: Editio Supraphon, 1997

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a seminářích

vypracování seminární práce

absolvování závěrečného testu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů