Music and word

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186HAS6 Z 1 2T Czech summer

Subject guarantor

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Name of lecturer(s)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

 1. To familiarize students with editorial issues of texts and texts.
 2. To familiarize the listener with the work with the text under the conditions of musical use.
 3. To familiarize students with the specific problems of the given area.

Mode of study

analysis of the music material

comparative study

lecture activity

Prerequisites and co-requisites

Graduation of Music and Word 5.

Course contents

The subject of Music and Word 6 includes editorial issues of lyrics with lyrics

 1. Introduction to the subject: methodology, valid editorial principles
 2. Specifics of songs with text (input of works)
 3. finding the original text, comparing its forms
 4. Text analysis
 5. Find all variants of music recording and compare them
 6. comparison of the original text with the text music
 7. analysis of the musical part and the relation of the word and music
 8. Typing problems and proposing solutions
 9. choice of technical processing options
 10. work on the editing of the selected work
 11. Troubleshooting

12th editing of part of melodrama

 1. Summary, discussion, types for further continuous self-education

Recommended or required reading

required reading:

Šustíková, Věra. Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického. Kritická edice

libreta cyklu scénických melodramů. Praha: Národní muzeum, 2016, (392 s.)

vlastní edice (předmluva a ediční poznámky):

Šustíková, Věra a kol. Zdeněk Fibich: Štědrý den / Vodník. Melodramy na texty K. J. Erbena.

Recitace a klavír. Praha: Amos Editio 2003

recommended reading:

Caraci Vela, Maria (ed.): Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie,

Koniasch Latin Press, Praha 2001.

Gabrielová, Jarmila: Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka,

in: Hudební věda XL/2003, č. 2—3, s. 247—263

Slovník české hudební kultury, (ed. Fukač, Jiří), Editio Supraphon, Praha 1997. Hesla: edice,

notografie, nototisk, hudebnina

Šolc, Milan — Burghauser, Jarmil: Leoš Janáček. Souborné kritické vydání. Ediční zásady a

směrnice, Editio Supraphon, Praha 1979.

Šustíková, Věra. Melodram ve sbírkách Českého muzea hudby. Musicalia, 2010 (s. 65 – 96).

Velická Eva — Sandra Bergmannová — Lucie Berná: Rukověť hudebního editora 2008

Institut Bohuslava Martinů v hudebním nakladatelství Editio Bärenreiter Praha, spol. s r. o., v roce 2008

Assessment methods and criteria

preparation of the semester work

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans