Hudba a slovo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HAS6 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah předmětu Hudba a slovo 6 zahrnuje ediční problematiku skladeb s textem

1.Úvod do problematiky: metodika, platné ediční zásady

2.specifika skladeb s textem (zadání prací)

3.vyhledání původního textu, srovnání jeho podob

4.textová analýza

5.vyhledání všech variant hudebního zápisu a jejich srovnání

6.porovnání původního textu s textem zhudebněným

7.analýza hudební části a vztahu slova a hudby

8.vytypování problémů a návrh jejich řešení

9.volba technických možností zpracování

10.práce na edičním zpracování vybraného díla

11.konzultace problémů

12.ediční zpracování části melodramu

13.Shrnutí, diskuse, typy na další průběžné sebevzdělávání

Výsledky učení

  1. Seznámit posluchače s ediční problematikou skladeb s textem.
  2. Seznámit posluchače s prací s textem za podmínek hudebního využití.
  3. Seznámit posluchače s specifickými problémy dané oblasti.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Hudba a slovo 5.

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS6 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS1

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS6 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS2

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS6 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS3

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS6 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS5

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS6 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS4

Literatura

povinná literatura:

Šustíková, Věra. Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického. Kritická edice

libreta cyklu scénických melodramů. Praha: Národní muzeum, 2016, (392 s.)

vlastní edice (předmluva a ediční poznámky):

Šustíková, Věra a kol. Zdeněk Fibich: Štědrý den / Vodník. Melodramy na texty K. J. Erbena.

Recitace a klavír. Praha: Amos Editio 2003

doporučená literatura:

Caraci Vela, Maria (ed.): Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie,

Koniasch Latin Press, Praha 2001.

Gabrielová, Jarmila: Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka,

in: Hudební věda XL/2003, č. 2—3, s. 247—263

Slovník české hudební kultury, (ed. Fukač, Jiří), Editio Supraphon, Praha 1997. Hesla: edice,

notografie, nototisk, hudebnina

Šolc, Milan — Burghauser, Jarmil: Leoš Janáček. Souborné kritické vydání. Ediční zásady a

směrnice, Editio Supraphon, Praha 1979.

Šustíková, Věra. Melodram ve sbírkách Českého muzea hudby. Musicalia, 2010 (s. 65 – 96).

Velická Eva — Sandra Bergmannová — Lucie Berná: Rukověť hudebního editora 2008

Institut Bohuslava Martinů v hudebním nakladatelství Editio Bärenreiter Praha, spol. s r. o., v roce 2008

Hodnoticí metody a kritéria

vypracování semestrální práce

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů