Hudba a slovo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HAS5 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Obsah

Obsah předmětu Hudba a slovo 5 zahrnuje kritiku, recenzní a publicistickou činnost a vědecké zpracování vokálně instrumentální hudby, melodramu a příbuzných žánrů

1.Úvod do problematiky: přehled specifických faktorů pro posuzování díla s textem

2.problematika výběru textu a jeho kompozičního zpracování

3.specifika recitačního partnerství v melodramu

4.specifika hudebního partnerství v melodramu

5.specifika dirigování melodramu

6.specifika režijního vedení melodramu

7.kritika koncertního provedení

8.problematika zvukového záznamu melodramu

9.recenze live a studiové nahrávky

10.autograf a tisk díla s mluveným textem

11.článek do časopisu o vybraném melodramatickém díle

12.zásady vědeckého zpracování

  1. Shrnutí, diskuse, typy na další průběžné sebevzdělávání

Výsledky učení

  1. Seznámit posluchače s problematikou kritické reflexe vokální a vokálně instrumentální hudby
  2. Seznámit posluchače s formulační oblastí pro jednotlivé typy hudební publicistiky
  3. Seznámit posluchače se zásadami vědeckého zpracování analyzovaného díla a jeho výstupy

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Hudba a slovo 4.

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS5 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS1

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS5 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS2

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS5 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS3

Podmínkou zápisu na předmět 186HAS5 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186HAS4

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS5 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS6

Literatura

povinná literatura:

Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997 (hesla “kritika” a “hudební kritika”).

Vičar, Jan. Hudební kritika. Olomouc: 1999.

doporučená literatura:

Bednář, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha : Grada Publishing, 2011. (210 s.)

Časopisy: Opus musicum, Hudební věda, Muzikologické fórum, Hudební rozhledy,

Harmonie, Musicalia, ad.

např.:

Štilec, Jiří. Mezinárodní festival koncertního melodramu v Praze. Hudební rozhledy 2010,

č. 1, s. 6–7.

Štilec, Jiří. Novinky soudobé hudby IV. I. Karel Smékal: Anglická jezerní panna. Hudební

rozhledy, 2010, č. 1, s. 50–51.

Hrdinová, Radmila. Svatečni večer s Hippodamii na Žofině. Hudební rozhledy, 2011,

č. 1, s. 15.

Hrdinová, Radmila. Mezinárodni festival koncertního melodramu. A závěr se scénickými

melodramy Bratrovrah a Medea. Hudební rozhledy, 2012, č. 1, s. 18–19.

Šustíková, Věra. Melodram jako interpretační problém. Muzikologické fórum, 2013, r. 2, č. 1,

s. 38 – 44.

Černý, Jiří ... na bílém : hudební publicistika 1956-1969, ed. Lubomír Houdek. Praha: Galén,

[2014] (389 s.)

Černý, Jiří ... na bílém : hudební publicistika 1970-1979, ed. Lubomír Houdek. Praha: Galén,

[2014] (621 s.)

Černý, Jiří ... na bílém : hudební publicistika 1980-1989, ed. Lubomír Houdek. Praha: Galén,

[2016] ( 455 s.)

Černý, Jiří ... na bílém : hudební publicistika 1990-1994, ed. Lubomír Houdek. Praha: Galén,

[2017] (507 s.)

Podhorná, Vlasta. Jazykové prostředky uměleckého a publicistického stylu ve škole.

Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého, 1983. (184 s.)

Rejžek, Jan. Jak tohle vůbec můžete otisknout! - hudební publicistika 1974-1993. Praha:

Galén, [2015] (887 s.)

Vela, Maria Calaci. Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie.

(Překlad J. Bohadlo J. Gabrielová, K. Hálová, A. Jakubcová. M. Ottlová). Koniasch Latin

Press 2001 (460 s.) ISBN X09377

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách a seminářích

vypracování semestrální práce

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů