Music Theory - Systematics 1

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186HTS1 Z 7 2T Czech winter

Subject guarantor

Jiří BEZDĚK

Name of lecturer(s)

Jiří BEZDĚK, Miroslav PUDLÁK

Learning outcomes of the course unit

Lecture on higher music theor issues. Basic topics: Introduction to Music Theory, Music Theory Classification and Analysis, Applied Music Theory, Research in Music Theory Classification and Analysis. The aim is to prepare Music theory professionals with perspectives for application in Musicology and Education.

Mode of study

Contact instruction. Lectures over higher-level music theory issues. Text comparisons applying analyses of selected examples of music structure.

Prerequisites and co-requisites

Prerequisites: Knowledge and skills at the level needed to be accepted to the study.

Requirements - Courses:

Music Theory - Special Issues 1

Music Theory Text Analysis 1

Music Theory 1

Composition Theory 1

Composition Study 1

Fundamental Composition Techniques 1

History of Music 1

Czech Music 1918-1989

Music Acoustics

The aforementioned requirements are not needed if the student has selected Music Theory - Classification 1 as an elective in the study plan.

Course contents

Basic topics: Introduction to Music theory, Music theory taxonomy and analysis, applied music theory, Scientific music theory taxonomy and analysis.

Winter semester lecture syllabus:

Introduction to music theory study

Traditional music theory disciplines

Harmony

Recommended or required reading

Dušek, Bohumil: Několik úvah nad českými harmonickými systémy. Hudební věda 1964, č. III., str. 45O-461 (zvláště 459-461).

Foerster, Josef: Nauka o harmonii. Praha 1937.

Holubec, Jiří: Příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru. Doktorská disertace, HAMU Praha 2002.

Hradecký, Emil: Úvod do studia tonální harmonie. Vyd. I., SHV, Praha 196O, vyd. II., Supraphon, Praha 1972.

Hůla, Zdeněk: Nauka o harmonii. SNKLHU, Praha 1956.

Janáček, Leoš: Úplná nauka o harmonii. Brno 192O, vyd. II.

Janeček, Karel: Harmonie rozborem. SHV Praha l963.

Janeček, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965.

Janeček, Karel: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie. Academia, Praha 1973.

Janeček, Karel: Doplňující poznámky k některým jevům harmonického a tonálního myšlení. Referát na symposiu k poctě sedmdesátých narozenin prof. Karla Janečka, DrSc, v Praze 1973. Živá hudba VI, 1976, SPN, Praha 1976

Konsonance a disonance z hlediska hudby 2O. století. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 17. 12. 1985 v Praze.

Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava 198O.

Risinger, Karel: Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality. Knižnice Hudebních rozhledů, Praha 1957.

Risinger, Karel: Základní harmonické funkce v soudobé hudbě. SNKLHU, knižnice Hudební rozpravy, Praha 1958.

Risinger, Karel: Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie. Knižnice Hudební rozpravy, SHV, Praha 1963.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Risinger, Karel: Metodika výuky evropské harmonie XX. století. Živá hudba 1973, č. 1.

Risinger, Karel: Nauka o harmonii XX. století. Supraphon, Praha 1978.

Risinger, Karel: Česká hudební teorie mezi léty 1945-1975. Živá hudba VIII, Praha 1983.

Šín, Otakar: Úplná nauka o harmonii na základě melodie a rytmu, vyd. II. HMUB, Praha 1933.

Tichý, Vladimír: Modalita. Živá hudba VIII, SPN, Praha 1983.

Tichý, Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet. HAMU, Praha 1996.

Tichý, Vladimír: Harmonic Field. In: Musicologica Olomucensia III. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997.

Tichý, Vladimír: Nehierarchické a polohierarchické melodické a harmonické útvary v klasickoromantické harmonii jako faktor narušující tonální hierarchii. In: K aktuálním otázkám hudební teorie. Hudebně teoretické texty k diskusi o stavu a perspektivách oboru a jeho výuky. AMU, Praha 2000. S 76-89.

Volek, Jaroslav: Teoretické základy harmónie z hľadiska vedeckej filozofie, Bratislava 1954.

Volek, Jaroslav: Novodobé harmonické systémy z hlediska vědecké filosofie, Panton, Praha 1961.

Volek, Jaroslav: K otázce počtu harmonických funkcí v tradiční harmonii. Hudební věda 1964, č. 2.

Volek, Jaroslav: Modalita a její formy z hlediska hudební teorie. SČSKU, Praha 198O.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on participation in class and development and presentation of the course paper on an assigned lecture topic.

Note

Lecture supplements topics in the Music Theory course.

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
BEZDĚK J.
11:15–12:45
(lecture parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 11:15–12:45 Jiří BEZDĚK Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans