Music Theory - Systematics 3

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186HTS3 Z 6 2T Czech winter

Subject guarantor

Jiří BEZDĚK

Name of lecturer(s)

Miroslav PUDLÁK

Learning outcomes of the course unit

Lecture on higher music theor issues. Basic topics: Introduction to Music Theory, Music Theory Classification and Analysis, Applied Music Theory, Research in Music Theory Classification and Analysis. The aim is to prepare Music theory professionals with perspectives for application in Musicology and Education.

Mode of study

Contact instruction. Lectures over complex music theory issues. Critical comparison of texts and applications of analyses of selected music structure examples.

Prerequisites and co-requisites

Prerequisites: Completion of Music Theory - Classification 2

Requirements - Courses:

Music Theory - Special Issues 3

Music Theory Text Analysis 3

History of Composition Styles and Types 1

Music Theory 3

Composition Theory 3

Composition Study 3

Fundamental Composition Techniques 3

History of Music 3

Historically Informed Performance 1

Ethnomusicology 2

The aforementioned requirements are not needed if the student has selected Music Theory - Classification 3 as an elective in the study plan.

Course contents

Polyphony

Introduction to music analysis

Recommended or required reading

Bokůvková, Vlasta: K harmonickým rozborům skladeb v hodinách harmonie na konzervatoři. In: Sborník referátů z HT semináře „K metodě a praxi výuky hudebně teoretických disciplin“. SČSKU, Praha 198O.

Ganter, Claus: Kontrapunkt für Musiker. Verlag E. Katrzbichler, München - Salzburg 1994.

Hudební formy v analytickém pohledu. Sborník referátů z HT semináře SČSKU, konaného ve dnech 2O.-21. 4. 1978 v Praze.

Hudební věda 1988, č. I.-III. (kolektiv autorů za vědecké redakce V. Lébla a I. Poledňáka k problematice hudební analýzy).

Hůla, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu I. Vokální polyfonie. SNKLHU, Praha 1958, II. Instrumentální polyfonie. SHV Praha 1965.

Janeček, Karel: Harmonie rozborem. SHV Praha l963.

Janeček, Karel: Smetanův kvartet Z mého života, tektonický rozbor. Živá hudba 1968, SPN, Praha 1968.

Janeček, Karel: Smetanův básnivý experiment. Pokus o aktivizovaný rozbor taneční věty Smetanova Druhého kvartetu. Živá hudba V, SPN, Praha 1973.

Jeppesen, Knud: Kontrapunkt. Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1956.

Jiránek, Jaroslav: Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. SPN, Praha 1991.

Ludvová, Jitka: Matematické metody v hudební analýze. Supraphon, Praha 1975.

Ludvová, Jitka: The aplication af Analytical Methods of Information Theory to Tonal Music. De Musica disputationes Pragenses II., Academia, Praha 1974.

Risinger, Karel: Variace v Ariettě z op. 111 L. van Beethovena. In: Sborník referátů z HT semináře „Hudební formy v analytickém pohledu“. SČSKU, Praha 1978.

Risinger, Karel: Nauka o kontrapunktu XX. století.

Risinger, Karel: Metodika výuky evropského kontrapunktu XX. století. Živá hudba 1976.

Taneev, Sergej: Die Lehre vom Kanon. Übersetzt von Andreas Wehrmeyer. Verlag E. Kuhn, Berlin 1994.

Tichý, Vladimír: Místo nauky o kontrapunktu v soustavě hudebně teoretických disciplin. In: K aktuálním otázkám hudební teorie. Hudebně teoretické texty k diskusi o stavu a perspektivách oboru a jeho výuky. AMU, Praha 2000. S. 93-102.

Tichý, Vladimír: Tektonická úloha kinetiky v Českých tancích Bedřicha Smetany. Hudební věda 1996/1, str. 4O-5O.

Tichý, Vladimír: Hudební analýza jako stimul a nástroj rozvoje kreativity. In: Olomoucké jarní muzikologické konference. Univerzita Palackého, Olomouc 2000.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on participation in class and development and presentation of the course paper on an assigned lecture topic.

Note

Lecture supplements topics in the Music Theory course.

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
PUDLÁK M.
12:00–13:30
(lecture parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 12:00–13:30 Miroslav PUDLÁK Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans