Music Theory - Systematics 5

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186HTS5 Z 10 2T Czech winter

Subject guarantor

Jiří BEZDĚK

Name of lecturer(s)

Jiří BEZDĚK, Miroslav PUDLÁK

Learning outcomes of the course unit

Lecture on higher music theor issues. Basic topics: Introduction to Music Theory, Music Theory Classification and Analysis, Applied Music Theory, Research in Music Theory Classification and Analysis. The aim is to prepare Music theory professionals with perspectives for application in Musicology and Education.

Mode of study

Contact instruction. Lectures in advanced music theory issues, text comparisons analysing selected examples of music structure.

Prerequisites and co-requisites

Prerequisites: Completion of Music Theory - Classification 4

Requirements - study courses

Music Theory - Special Issues 5

Music Theory Text Analysis 5

Music Theory 5

Music Dramaturgy 1

Basics of Composition Techniques 5

Aesthetics 1

Aesthetics Seminar 1

The aforementioned requirements are not required if the student selects as an elective Music Theory - Classification 5 in their study plan.

Course contents

Syllabus:

Musical time

Music Kinetics

Recommended or required reading

Čas v hudbě. Sborník ze semináře hudebně vědecké oblasti SČSKU, věnovaného otázkám hudebního rytmu. Praha 1983

Holubec, Jiří: Příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru. Doktorská disertace, HAMU Praha 2002.

Hutter, Josef: Hudební myšlení. V. Tomsa, praha 1943.

Janeček, Karel: Tektonika. Supraphon, Praha 1968.

Kuhn, Tomáš: Hudba jazzové oblasti z pohledu hudební kinetiky. Doktorská disertace, HAMU, Praha 2001.

Kuna, Milan - Bláha, Miloš: Čas a hudba. K dramaturgii časových prostředků v hudebně interpretačním výkonu. In: Studie ČSAV, 1982, č. 18. Academia, Praha 1982.

Matoušek, Vlastislav: Kinetika v etnické hudbě. K hudebně teoretickým aspektům problematiky. Doktorská disertace, HAMU, Praha 2001.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Risinger, Karel: K otázce časového rozsahu skladeb. Hudební věda 1971, č. 2.

Tichý, Vladimír: Nauka o kinetické složce hudby jako vyučovací předmět. In: Čas v hudbě (Sborník referátů z konference SČSKU).

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. HAMU, Praha 1994, 2. vydání 2002

Tichý, Vladimír: Tektonická úloha kinetiky v Českých tancích Bedřicha Smetany. Hudební věda 1996/1, str. 4O-5O.

Tichý, Vladimír: Systematika hudební kinetiky jako součást teorie skladby. In: Musica Nova. JAMU, Brno 1997

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on participation in class and development and presentation of the course paper on an assigned lecture topic.

Note

Lecture supplements topics in the Music Theory course.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans