Music Theory - Systematics 8

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
186HTS8 ZK 14 2T Czech summer

Subject guarantor

Jiří BEZDĚK

Name of lecturer(s)

Miroslav PUDLÁK

Learning outcomes of the course unit

Lecture on higher music theor issues. Basic topics: Introduction to Music Theory, Music Theory Classification and Analysis, Applied Music Theory, Research in Music Theory Classification and Analysis. The aim is to prepare Music theory professionals with perspectives for application in Musicology and Education.

Mode of study

Contact instruction. Lectures in advanced music theory issues, text comparisons analysing selected examples of music structure.

Prerequisites and co-requisites

Prerequisites: Completion of Music Theory - Classification 7

Requirements - study courses

Music Theory - Special Issues 8

Music Theory Text Analysis 8

Music Theory 8

Organology 2

Music Aesthetics 2

Muisc Aesthetics Seminar

The aforementioned requirements are not required if the student selects as an elective Music Theory - Classification 8 in their study plan.

Course contents

Music theory taxonomy

Music theory analysis

Recommended or required reading

Fukač, Jiří - Poledňák, Ivan: Hudba a její pojmoslovný systém. In: Studie ČSAV, 1981, č. 14. Academia, Praha 1981.

Holubec, Jiří: Příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru. Doktorská disertace, HAMU Praha 2002.

Hradecký, Emil: Úvod do studia tonální harmonie. Vyd. I., SHV, Praha 196O, vyd. II., Supraphon, Praha 1972.

Hradecký, Emil: O technických prostředcích hudební mluvy Pavla Bořkovce. Živá hudba 1973, str. 89-133.

Hudební věda 1988, č. I.-III. (kolektiv autorů za vědecké redakce V. Lébla a I. Poledňáka k problematice hudební analýzy).

Hutter, Josef: Melodický princip stupnicových řad.

Hutter, Josef: Harmonický princip. Česká akademie věd a umění, Praha 1941.

Hutter, Josef: Hudební myšlení. V. Tomsa, praha 1943.

Janeček, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965.

Janeček, Karel: Tektonika. Supraphon, Praha 1968.

Jiránek, Jaroslav: Teoretický odkaz Karla Janečka. Živá hudba IX, Praha 1986.

Jiránek, Jaroslav: Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. SPN, Praha 1991.

Kapr, Jan: Konstanty. Panton, Praha 1967.

Konsonance a disonance z hlediska hudby 2O. století. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 17. 12. 1985 v Praze.

K systematice tektonických struktur a hudebních forem. Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 21. 1O. 1982 v Praze.

Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava 198O.

Kuna, Milan - Bláha, Miloš: Čas a hudba. K dramaturgii časových prostředků v hudebně interpretačním výkonu. In: Studie ČSAV, 1982, č. 18. Academia, Praha 1982.

Lébl, Vladimír: Nástin typologie zvukového materiálu. In: Hudební věda č. 3, Praha 1969

Lébl, Vladimír: Příspěvek k morfologii zvukové struktury. Hudební věda 1971, č. 1.

Ludvová, Jitka: Matematické metody v hudební analýze. Supraphon, Praha 1975.

Ludvová, Jitka: The aplication af Analytical Methods of Information Theory to Tonal Music. De Musica disputationes Pragenses II., Academia, Praha 1974.

Risinger, Karel: Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality. Knižnice Hudebních rozhledů, Praha 1957.

Risinger, Karel: Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie. Knižnice Hudební rozpravy, SHV, Praha 1963.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. HAMU, Praha 1994, 2. vydání 2002

Tichý, Vladimír: Systematika hudební kinetiky jako součást teorie skladby. In: Musica Nova. JAMU, Brno 1997

Tichý, Vladimír: Hudební analýza jako stimul a nástroj rozvoje kreativity. In: Olomoucké jarní muzikologické konference. Univerzita Palackého, Olomouc 2000.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on:

defense of the semester paper in discussion

oral exam over the lecture topics

knowledge of the study literature

practical skills arising from the lecture topics

Grading reflects the quality of the presented knowledge and abilities of independent debate in discussion.

Note

Lecture supplements topics in the Music Theory course.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
PUDLÁK M.
13:40–15:10
(lecture parallel1)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 13:40–15:10 Miroslav PUDLÁK Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
lecture parallel1

The subject is a part of the following study plans