Individual Voice Education in a Group 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
202EIK2 ZK 2 2T English summer

Subject guarantor

Tereza JANDA ROGLOVÁ

Name of lecturer(s)

Tereza JANDA ROGLOVÁ, Martina KAFKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Mode of study

Prerequisites and co-requisites

Basic music theory knowledge, middle-school knowledge of wind instruments, vocal and articulation apparatuses. Musicality. Interest in the study. Presumed education.

Course contents

Voice training is understood as one component of artistic training, „very good self-realization“ meaning aimed towards getting to know oneself and one's potential also for training the voice. All Alternative Theatre and Puppetry Dept. body-mind course are aimed in this direction.

Recommended or required reading

Bar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění 1, 2. Praha, Supraphon 1976

Čunderle, M (ed.).: Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas. Praha, AMU 2006.

Hančil, J.: Hlas individuality. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Lewis, D.: Tao dechu. Praha, Prgma 2000.

Martienssenová - Lohmanová F.: Vědomé zpívání. Praha, SNP 1987.

Válková - Jonášová, L.: Abeceda hlasových cvičení. Praha, Panton 1971

Válková, L.: Hlasová výchova herců a její řešení. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Válková, L.: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum, Praha: AMU 1999.

Válková, L. / Vyskočilová, E.: Hlas individuality - Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha, AMU 2007

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on: Working activity in exercises and classes; completion of two reviews at the summary of both semesters; theory interview on voice technique theory and its importance for personal development.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
JANDA ROGLOVÁ T.
KAFKOVÁ M.

13:30–15:00
(parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 13:30–15:00 Tereza JANDA ROGLOVÁ
Martina KAFKOVÁ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
parallel1

The subject is a part of the following study plans