Individual Voice Education 4

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
202EIL4 ZK 2 1T English summer

Subject guarantor

Pavla FENDRICHOVÁ

Name of lecturer(s)

Pavla FENDRICHOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Mode of study

Prerequisites and co-requisites

Basic music theory knowledge, middle-school knowledge of wind instruments, vocal and articulation apparatuses. Musicality. Interest in the study. Presumed education.

Course contents

Voice training is understood as one component of artistic training - very good self-realization - meaning aimed towards getting to know oneself and one's potential also for training the voice. All Alternative Theatre and Puppetry Dept. body-mind course are aimed in this direction.

Recommended or required reading

Bar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění 1, 2. Praha, Supraphon 1976

Čunderle, M (ed.).: Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas. Praha, AMU 2006.

Hančil, J.: Hlas individuality. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Lewis, D.: Tao dechu. Praha, Prgma 2000.

Martienssenová - Lohmanová F.: Vědomé zpívání. Praha, SNP 1987.

Válková - Jonášová, L.: Abeceda hlasových cvičení. Praha, Panton 1971

Válková, L.: Hlasová výchova herců a její řešení. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Válková, L.: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum, Praha: AMU 1999.

Válková, L. / Vyskočilová, E.: Hlas individuality - Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha, AMU 2007

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on: Working activity in exercises and classes; completion of two reviews at the summary of both semesters; theory interview on voice technique theory and its importance for personal development.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
FENDRICHOVÁ P.
08:45–13:30
(parallel1)
room R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

15:00–16:30
(parallel1)
room R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

16:30–18:00
(parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 08:45–13:30 Pavla FENDRICHOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
parallel1
Tue 15:00–16:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
parallel1
Tue 16:30–18:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
parallel1

The subject is a part of the following study plans