History of Scenography 1

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203DSIA1 Z 6 3 hours (45 min) of instruction per week, 123 to 153 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Absolvent tohoto semestru si umí najít relevantní literaturu k tématu, umí samostatně vypracovat prezentaci historického scénografického jevu, umí popsat metody při vytváření scénického prostoru a zařadit je do historické epochy.

Mode of study

Přednášky a semináře zakončené seminární prací.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Cílem je seznámit studenty s historií divadelní (případně filmové) scénografie na evropském kontinentu, jejími nejvýznamnějšími etapami a osobnostmi a vlivem na scénografii na českém území. Obeznámit studenty s metodami, jež se využívaly při utváření scénického prostoru a ozřejmit jejich principy (technické, architektonické, výtvarné, světelné). Důraz kladen zvláště na avantgardní scénografii 1. pol. 20. století, scénografii 2. poloviny 20. století, na výstavy Pražské Quadriennale 1967-2015.

Témata seminárních prací se vztahují ke klíčovým etapám vývoje scénografie a nejvýraznějším evropským osobnostem 1. a 2. poloviny 20. století (expresionismus, futurismus, kubismus, konstruktivismus, funkcionalismus, surrealismus) ve scénografii a ve výtvarném umění.

Recommended or required reading

Literatura:

Die Russische Avantgarde und die Bühne 1890-1930. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum: Schleswig, 1991.

El teatro de los pintores en la Europa de las vanguardias [Catálogo de la exposición, MNCARS]. ALDEASA: Madrid, 2000. ISBN 978-84-8003-202-5.

BELLI, Gabriella a VACCARINO, Elisa Guzzo (ed.). Le Danza delle Avanguardie: dipinti, scene e costumi, da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring. Milano: Skira, 2005. ISBN 978-88-7624-546-6.

Oskar Schlemmer: 1888–1943; das Stuttgarter theatralische Abenteuer 1921; eine Dokumentation des Stuttgarter Theaterskandals und der Zusammenarbeit Oskar Schlemmers mit Paul Hindemith; [eine Ausstellung der Städtischen Galerie Böblingen, 29. November 1988 bis 8. Januar 1989]. Ed. Hans-Dieter Mück. Böblingen: Städtische Galerie Böblingen, 1988.

PŁAŻEWSKI, Jerzy a TABERY, Karel (ed.). Dějiny filmu 1895-2005. Překlad Karel Tabery. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1689-8.

RIBI, Hana. Edward Gordon Craig – figura a abstrakce: Craigovy divadelní vize a Schweizerisches Marionettentheater: sbírka Edwarda Gordona Craiga, Museum für Gestaltung Zürich. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-138-4.

THOMPSON, Kristin a BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Překlad Helena Bendová. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-207-7.

+

Katalogy Pražského Quadriennale 1967-2019

Assessment methods and criteria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu)

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans