History of Scenography 3

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203DSIA3 Z 6 3 hours (45 min) of instruction per week, 123 to 153 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Po absolvování tohoto semestru jsou studenti schopni verbálně i písemně obhajovat magisterský projekt.

Mode of study

Semináře, aktivní diskuse, samostatná tvorba závěrečné magisterské práce.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Semináře ke konkrétnímu zvolenému tématu magisterského projektu, vyhledávání a studium pramenného materiálu v archivech a muzejních sbírkách (zvláště Divadelní ústav, Divadelní odd. Národního muzea, Archiv Národního divadla, Divadelní odd. Moravského zemského muzea atd.). Semináře z teorie umění a teorie scénografie.

Během seminářů se studenti seznamují s poznatky a postoji významných teoretiků výtvarného umění a scénografie, aby na jejich základech byli schopni argumentovat a obhajovat postoje, směřující k pochopení filosofických základů zobrazovacích umění a scénografie. Četbou, studiem a prezentací na seminářích se učí verbálnímu obhájení scénografického projektu.

Recommended or required reading

Literatura:

ARONSON, Arnold. Pohled do propasti: eseje o scénografii. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2007.

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006.

FREJKA, Jiří a PETIŠKOVÁ, Ladislava, ed. Divadlo je vesmír. Praha: Divadelní ústav, 2004.

HILAR, Karel Hugo. O divadle. Praha: Divadelní ústav, 2002.

JINDRA, Vladimír: Scénografické principy. Část 1. Část 2., Praha: Divadelní ústav, 1984.

VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Dr. Václav Tomsa, 1948.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931.

Aronson, Arnold (ed.): The Routledge Companion to Scenography. Routledge, 2020.

Hann, Rachel: Beyond Scenography. Routledge, 2019.

Hannah, Dorita and Harsløf Olav: Performance Design. Museum Tusculanum Press, 2008.

McKinney, Joslin and Phillip Butterworth: The Cambridge Introduction to Scenography. Cambridge University Press, 2015.

McKinney, Joslin and Scott Palmer: Scenography Expanded: An Introduction to Contemporary Performance Design. Methuen/Bloomsbury, 2017.

Wiens, Birgit E. Contemporary Scenography: Practices in German Theatre, Arts and Design. Methuen/Bloomsbury, 2019.

PQ Katalogy a on-line PQ Archiv.

Assessment methods and criteria

75% účast na seminářích, aktivní diskuse, samostatná tvorba závěrečné magisterské práce, zápočet.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans