Film Implementation Practice 1

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203FRPA1 Z 2 60 hours (45 min) of instruction per semester, 5 to 15 hours of self-study English summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Cílem předmětu je seznámit studenta s přípravou filmového natáčení a ideálně i s vlastním natáčením filmu.

Mode of study

Praxe může být vykonána v rámci školy, nejčastěji ve studiu FAMU, anebo v rámci jiné vysoké školy se stejným zaměřením. Další možností praxe je práce na profesionálním projektu. Student si musí vyhledat garanta praxe, u kterého praxi vykonává, a po skončení praxe ji doloží popisem praxe podepsaným tímto garantem.

Prerequisites and co-requisites

Posluchač má znalosti s realizací výkresové dokumentace a s prací filmového štábu.

Course contents

Cílem předmětu je seznámit studenta s přípravou filmového natáčení a ideálně i s vlastním natáčením filmu. Posluchač dostane nabidku možných praxí dle plánu FAMU a probíhajících filmových projektů v daném období. Pedagogové školy jsou v této fázi maximálně nápomocni a v případě, že sami pracují na nějakém projektu v průběhu semestru, přímo tyto místa na praxi nabízejí. Termín praxe není nijak časově specifikován a může být splněna kdykoliv během semestru. Praxe musí trvat alespoň 5 pracovních dní.

Recommended or required reading

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.

LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152241.

McHENRY, David. Drawing the Line, Technical Hand Drafting for Film and Television. New York, London: Routledge, 2018. ISBN: 9781138290334.

PILE, John. Perspective for Interior Designers. New York: Whitney Library of Design, 1989.

RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.

SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.

WOODBRIDGE, Patricia. Designer Drafting for Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240804248.

WOODBRIDGE, Patricia. TINE, Hal. Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240818917.

Assessment methods and criteria

Praxe může být vykonána v rámci školy, nejčastěji ve studiu FAMU, anebo v rámci jiné vysoké školy se stejným zaměřením. Další možností praxe je práce na profesionálním projektu. Student si musí vyhledat garanta praxe, u kterého praxi vykonává, a po skončení praxe ji doloží popisem praxe podepsaným tímto garantem..

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans