Drawing and Painting 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203KMLA2 ZK 3 4 hours (45 min) of instruction per week, 33 to 48 hours of self-study English summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Předmět rozvíjí umělecké možnosti vizualizaci scénografického díla a individuální předpoklady studenta.

Mode of study

Dílny

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Předmět rozvíjí umělecké možnosti vizualizaci scénografického díla a individuální předpoklady studenta.

Především je kladen důraz na výuku kresby a malby prostoru, zátiší a figury – program výuky vždy souvisí s aktuálními požadavky vyučujícího hlavního předmětu Scénografie.

Techniky kresby a malby scénografického návrhu.

Recommended or required reading

CASSAN, Adolfo (ed.). Anatomie člověka. Překlad Kateřina Orlová. Havlíčkův Brod: Fragment, 2005. ISBN 978-80-253-0080-3.

ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. Praha: Idea servis, 2012. ISBN 978-80-85970-74-6.

DVOŘÁK, František. Oskar Kokoschka: (1886-1980). Praha: Regulus, 2011. ISBN 978-80-86279-38-1.

SPIELMANN, Heinz. Oskar Kokoschka: Leben und Werk. Köln: DuMont, 2003. ISBN 3-8321-7320-X.

SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Překlad Zdeněk Hrbata. Odb. spolupráce Helena Lorenzová. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-18-X.

VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně: dějiny vizuálního umění. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-7182-120-9.

Monografie věnované těmto tvůrcům: Braque, Bacon, Chagall, Goya, Kremlička, Picasso, Rubens, Schiele, další monografie a jiné vizuální materiály v návaznosti na individuální studijní plán.

Assessment methods and criteria

Hodnocení a uznání kvality kreseb a maleb vytvořených za semestr. Splnění semestrálního úkolu

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans