Project of Film Scenography 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203PFSA2 ZK 4 3 hours (45 min) of instruction per week, 69 to 89 hours of self-study English summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Student se seznámí se spojitostí mezi výtvarnými instalacemi, výtvarnou performance a stylizovaným filmem. Výsledkem semestrální práce je zvládnutí koncepčního výtvarného návrhu celého hudebního klipu doplněný o návrh snímání a záběrování, případně i o jednoduchý storyboard.

Mode of study

Posluchač zpracovává semestrální práci zadanou pedagogem na začátku semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. Během prezentace nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, a dále odpovídá na dotazy hodnotící komise. V rámci hodnocení komise klade důraz na invenčnost v rámci výtvarného řešení a kvalitu prezentace. Po skončení prezentace prací, vytvoří student ze své práce jednoduchou digitální prezentaci, kterou odevzdá k archivaci garantovi předmětu.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Obsahem této semestrální práce je seznámit studenty s filmovou stylizací. Posluchač si po konzultaci s pedagogem vybere krátkou hudební skladbu a na základě konzultací, vytváří návrh uceleného vizuálního konceptu k celé skladbě. Jediným omezením pro studenta je realizovatelnost výtvarných návrhů a natáčení v zadaném čase pro natáčení. Během seminářů jsou na příkladech z české a světové kinematografie rozebrány různé druhy filmové stylizace, a to jak stylizace z hlediska výtvarného řešení, konceptu filmového díla, nebo stylizace ve formě, jakou je celé audiovizuální dílo snímáno.

Zároveň se během konzultací rozebírá na příkladech rozdíl mezi stylizací divadelní a filmovou a prolínání divadelních konceptů do filmového díla.

Recommended or required reading

Literatura:

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BLOCK, Bruce. The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media. Burlington, MA, Oxford, UK: Elsevier, 2008. ISBN 978-0-240-80799-9.

GLEBAS, Francis. Directing the Story: Professional Storytelling and Storyboarding Techniques for Live Action and Animation. Burlington, Oxford: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-240-81706-8.

HALLIGAN, Fionnuala. The Art of Movie Storyboards: Visualising the Action of the World's Greatest Films. London: Thames and Hudson, 2013. ISBN 978-1781571057.

McIVER, Gillian. Art History for Filmmakers: The Art of Visual Storytelling. London: Bloomsbury Publishing Plc. (Fairchild Books), 2016. ISBN 9781472580658.

SVATOŇOVÁ, Kateřina. Mezi-obrazy: mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery = In between images: cinematographer Jaroslav Kučera's media practices. Překlad Jana Kadrevis. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7004-174-1.

Assessment methods and criteria

Posluchač zpracovává semestrální práci zadanou pedagogem na začátku semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. Během prezentace nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, a dále odpovídá na dotazy hodnotící komise. V rámci hodnocení komise klade důraz na invenčnost v rámci výtvarného řešení a kvalitu prezentace. Po skončení prezentace prací, vytvoří student ze své práce jednoduchou digitální prezentaci, kterou odevzdá k archivaci garantovi předmětu.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans