Project of Film Scenography 3

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203PFSA3 ZK 4 3 hours (45 min) of instruction per week, 73 to 93 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Výsledkem práce je zvládnutí koncepčního návrhu řešení filmové dekorace pomocí filmového triku, doplněný v některých případech o storyboard vybrané scény.

Mode of study

Posluchač zpracovává semestrální práci, kterou dostává zadanou pedagogem na začátku semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. Během ní nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé koncepční návrhy a odpovídá na dotazy hodnotící komise. V celkovém hodnocení komise bere ohled na celkovou koncepci řešení a jeho technické zpracování.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Obsahem této semestrální práce je seznámit studenty s filmovým trikem a postprodukční úpravou filmového obrazu. Posluchač si ve spolupráci s pedagogem vybere určitou dekoraci ze svého semestrálního projektu, u které je potřeba použít filmový trik. Na základě konzultací s pedagogem, zpracovává návrh technického řešení této dekorace pomocí filmového triku. Jedná se tedy o seznámení studenta s filmovým trikem a s prací týmu, který na filmových tricích pracuje. Během seminářů jsou na příkladech rozebrány různé druhy filmových triků a to jak klasických, které vznikají během natáčení, tak digitálních, která vznikají až ve fázi postprodukce filmu.

Recommended or required reading

Literatura:

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

COTTA VAZ, Mark. BARRON, Craig. The Invisible Art: The Legends of Movie Matte Painting. San Francisco: Chronicle Books, 2002.ISBN 978-0811831369.

GLEBAS, Francis. Directing the Story: Professional Storytelling and Storyboarding Techniques for Live Action and Animation. Burlington, Oxford: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-240-81706-8.

HALLIGAN, Fionnuala. The Art of Movie Storyboards: Visualising the Action of the World's Greatest Films. London: Thames and Hudson, 2013. ISBN 978-1781571057.

SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.

Assessment methods and criteria

Posluchač zpracovává semestrální práci, kterou dostává zadanou pedagogem na začátku semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. Během ní nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé koncepční návrhy a odpovídá na dotazy hodnotící komise. V celkovém hodnocení komise bere ohled na celkovou koncepci řešení a jeho technické zpracování.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans