Project of Film Scenography 4

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203PFSA4 ZK 4 3 hours (45 min) of instruction per week, 69 to 89 hours of self-study English summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Student bude schopen pozorným sledováním vybraného filmu odhalit a popsat scénografický koncept filmu a být schopen jej okomentovat, po případě ohodnotit. Součástí seminářů jsou projekce filmů a diskuze nad jejich výtvarným řešením

Mode of study

Posluchač zpracovává semestrální práci kterou dostává zadanou pedagogem na začátku semestru . Během prezentace student seznámí komisi se svou semestrální prací, a odpovídá na dotazy hodnotící komise. Komise hodnotí obsah semestrální práce a klade důraz na srozumitelnost verbální prezentace. Hodnotí se znalost dějin filmu a schopnost teoretické reflexe filmového díla.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Obsahem této teoretické semestrální práce je seznámit studenty filmové scénografie s prací českých a světových filmových scénografů. Posluchač si po konzultaci s pedagogem vybere osobnost a minimálně jeden z filmů na kterém vybraný scénograf pracoval. Seminární práce obsahuje stručný životopis scénografa a rozbor výtvarného řešení jednoho nebo více filmů na kterých tento autor pracoval.

Recommended or required reading

Literatura:

ADAM, Ken. Designs the Movies: James Bond and Beyond. Thames and Hudson, 2008. ISBN 978-0500514146.

ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.

GABELICA, Damir. Scenografija u skici: od Lisinskog do konca XX. stoljeća. Zagreb: Hrvatski Državni Archiv - Hrvatska Kinoteka, 2005. ISBN 9789536005727.

HALLIGAN, Fionnuala. Filmcraft: Production Design. Waltham: Focal Press, 2012. ISBN 978-0240823751.

HORTON, Andrew. Henry Bumstead and the World of Holywood Art Direction. Austin: University of Texas Press, ě003. ISBN 9780292705197.

LUCCI, Gabriele. FERRETTI, Dante. Ferretti. L'arte della scenografia. The art of production design. Milano: Electa & Accademia dell'Immagine, 2004. ISBN 978-8837027728.

LUDI, Toni, ed. Designing Film : Szenenbilder ; Production Designs.Berlin : Bertz + Fischer, 2010. ISBN 978-3-86505-197-4.

MOJŽIŠOVÁ, Iva. Anton Krajčovič: [Monografie]. Bratislava: Pallas, 1975.

STARSKI, Allan. STANISLAWSKA, Irena A. Scenografia. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2013. ISBN 978-839-402-364-5.

Assessment methods and criteria

Posluchač zpracovává semestrální práci kterou dostává zadanou pedagogem na začátku semestru . Během prezentace student seznámí komisi se svou semestrální prací, a odpovídá na dotazy hodnotící komise. Komise hodnotí obsah semestrální práce a klade důraz na srozumitelnost verbální prezentace. Hodnotí se znalost dějin filmu a schopnost teoretické reflexe filmového díla.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans