Implementation Practice 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203RPDA2 ZK 6 1 hours (45 min) of instruction per week, 15 to 20 hours of self-study English winter and summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Účast na vzniku inscenace ND v pozici asistenta scénografa a následná reflexe tohoto procesu. Zapojení do vzniku inscenace v profesionálním prostředí včetně všech důležitých porad a zkoušek na jevišti. Student v tomto případě není umělecky autorem scénografie, ale v pozici asistenta scénografie absolvuje celý proces vzniku inscenace v rámci ND od představení konceptu přes předání návrhů, výrobu, hlavní a generální zkoušky až k premiéře. Písemná analýza této zkušenosti by měla reflektovat především problematiku vývoje scénografického řešení od koncepce k výsledné podobě a jeho funkci v rámci celé inscenace.

Mode of study

Zkouška ze znalostí a zkušeností získaných během vzniku inscenace a ústní obhajoba písemné práce reflektující tento proces.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Účast na vzniku inscenace ND v pozici asistenta scénografa a následná reflexe tohoto procesu. Zapojení do vzniku inscenace v profesionálním prostředí včetně všech důležitých porad a zkoušek na jevišti. Student v tomto případě není umělecky autorem scénografie, ale v pozici asistenta scénografie absolvuje celý proces vzniku inscenace v rámci ND od představení konceptu přes předání návrhů, výrobu, hlavní a generální zkoušky až k premiéře. Písemná analýza této zkušenosti by měla reflektovat především problematiku vývoje scénografického řešení od koncepce k výsledné podobě a jeho funkci v rámci celé inscenace.

Recommended or required reading

Assessment methods and criteria

Zkouška ze znalostí a zkušeností získaných během vzniku inscenace a ústní obhajoba písemné práce reflektující tento proces.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans