Scenography 4

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203SCMA4 ZK 10 8 hours (45 min) of instruction per week, 166 to 216 hours of self-study English summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Mode of study

Přípravné úkoly: podle zadání diplomového projektu, studium a vyhledávání inspiračních zdrojů.

Klauzurní úkol: rozpracovaný finální diplomový projekt a jeho explikace.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Výuka scénografie rozvíjí talentové předpoklady a koncepční myšlení studentů. Výuka zahrnuje interpretaci scénografického prostoru a dramatická východiska scénografické tvorby a vychází z osobního magisterského projektu každého studenta. Spolupráce na tvorbě studentských inscenací. V posledním semestru je již práce zcela soustředěna na diplomovou práce z toho také plynou semestrální úkoly.

Přípravné úkoly: podle zadání diplomového projektu, studium a vyhledávání inspiračních zdrojů

Klauzurní úkol: rozpracovaný finální diplomový projekt a jeho explikace

Recommended or required reading

Literatura nutná pro vypracování diplomové práce

Materiály potřebné pro zpracování diplomního projektu

Assessment methods and criteria

Během semestru se vyžaduje samostatná práce v ateliérech a minimálně 80% účast na konzultacích. Podmínkou ukončení semestru je úspěšná klauzurní práce.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans