Production Design 4

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203SFMA4 ZK 10 8 hours (45 min) of instruction per week, 166 to 216 hours of self-study English summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

  1. Seznámení posluchače s problematikou filmové stylizace, rozdílnost vnímání filmové a divadelní stylizace.
  2. Řešení stylizované filmové dekorace, dle zadaného textu, práce s prostorem, propojení s reálnou lokací, barva, světlo, rekvizita,
  3. Komplexní návrh stylizovaného filmového příběhu,který řeší zadání ze všech aspektů nejen výtvarných ale i technicko-produkčních.

Mode of study

V průběhu třetího semestru magisterského studia zadává pedagog téma magisterské práce, které student začíná zpracovávat v rámci své semestrální práce ve čtvrtém semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. V rámci klauzurních zkoušek student seznámí komisi se svým projektem a v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, prezentuje možné technické řešení a odpovídá na dotazy hodnotící komise.

Prerequisites and co-requisites

No requirements.

Course contents

Posluchač zpracovává scénář nebo delší povídku či novelu odpovídající svým rozsahem celovečernímu filmu. Cílem zadání je vytvořit komplexní výtvarné řešení celého filmu. Práce je prezentovaná kolekcí barevných perpektivních návrhů, které jsou doplněny o základní půdorysy a řezy klíčových dekorací v odpovídajícím měřítku. Ve specifických případech může být práce doplněna fyzickým modelem. Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří výtvarný koncept filmu. Pracuje s obrazovými referencemi a soustředí se na zachycení celkového výtvarného vyznění filmu. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické profese.

Recommended or required reading

Literatura:

ADAM, Ken. Designs the Movies: James Bond and Beyond. Thames and Hudson, 2008. ISBN 978-0500514146.

ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.

GABELICA, Damir. Scenografija u skici: od Lisinskog do konca XX. stoljeća. Zagreb: Hrvatski Državni Archiv - Hrvatska Kinoteka, 2005. ISBN 9789536005727.

HALLIGAN, Fionnuala. Filmcraft: Production Design. Waltham: Focal Press, 2012. ISBN 978-0240823751.

HORTON, Andrew. Henry Bumstead and the World of Holywood Art Direction. Austin: University of Texas Press, ě003. ISBN 9780292705197.

Assessment methods and criteria

The result of the semester work is the summary project. The extent of the submitted summary work is assigned at the beginning of the semester. Fulfillment of the work volume from the size viewpoint is a fundamental item in assessing the student. If the entire volume is not developed, meaning the artistic and techical parts, the project is graded as very insufficient. The quality of the developed work is an item which influences the grading level. The activity of the student during the semester is a supplementary element to grading. During the semester the student completes several parts whose fulfillment is an inseparable part of the student assessment.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans