Introduction to Film Stage Design 1

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
203UFEA1 Z 2 24 hours (45 min) of instruction per semester, 32 to 42 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Cílem tohoto přednáškového cyklu je seznámení studentů scénografie DAMU a dále studentů oborů kamery, režie a produkce FAMU s filmovou scénografií a profesí filmového scénografa. První přednášky jsou věnovány historii filmové scénografie a technickému vývoji tohoto oboru. Dále se přednášející věnují složení štábu filmového scénografa a jeho pracovní náplní během příprav a natáčení filmu.

Mode of study

Účast na všech částech výuky.

Prerequisites and co-requisites

None.

Course contents

Cílem tohoto přednáškového cyklu je seznámení studentů scénografie DAMU a dále studentů oborů kamery, režie a produkce FAMU s filmovou scénografií a profesí filmového scénografa. První přednášky jsou věnovány historii filmové scénografie a technickému vývoji tohoto oboru. Dále se přednášející věnují složení štábu filmového scénografa a jeho pracovní náplní během příprav a natáčení filmu. Následují přednášky věnované typologií filmových dekorací a odlišnými nároky na jejich realizaci jak z hlediska výtvarného, tak technického. Minimálně dvě přednášky jsou věnovány stručnému přehledu vývoje architektury a hmotné kultury a vlivu těchto oborů na práci filmového scénografa. Přednášející seznámí posluchače s tím, jak jednotlivé výtvarné a technické profese ve filmovém štábu na sebe navazují a jak se jejich práce vzájemně ovlivňuje. Jedna z přednášek je věnovaná speciálním efektům ve filmu a spolupráci mezi filmovým scénografem a supervizorem speciálních efektů a následně se supervizorem vizuálním efektů. Každá přednáška je doplněna nejen fotografiemi scénografických realizací, ale i ukázkami z filmů českých a světových filmových tvůrců

Recommended or required reading

ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.

BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.

LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design.New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152

Assessment methods and criteria

Posluchač musí absolvovat alespoň předepsaný minimální počet přednášek, pro udělení zápočtu.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans